Myśl polityczno-prawna średniowiecza - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Myśl polityczno-prawna średniowiecza - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Myśl polityczno-prawna średniowiecza
cezaropapizm - wyższość władzy cesarskiej nad władzą kościelną.
 papocezaryzm - wyższość władzy kościelnej nad władzą cesarską.
1. Spór papieża Grzegorza VII z cesarzem Henrykiem IV o inwestyturę:  Ten spór gregoriański sprecyzował plany papiestwa wobec świata.
 Organizacje współczesnego świata zaczęto sobie wyobrażać jako system lenny  papież namaszcza władców, traktując ich jako poddanych.
 Do papieża powinna należeć kontrola sposobu sprawowania władzy przez monarchę, by mieć możliwość ich odwołania.
 Spór z regalistami (monarcha jako rzecznik interesów boskich na ziemi) doprowadził do sprzeciwu papalistów (przewaga władzy duchowej nad świecką).
2. Regalia, regale - w Środkowej Europie oznaczały uprawnienia zarezerwowane dla panującego.
Jura regalia - prawo regalistów obejmujące sfery życia społeczno-politycznego.
Regalia były rozumiane na kilku płaszczyznach:  sądowej
 ekonomicznej
 grodowej
 menniczej
 targowej
 górniczej
 leśnej
3. Papaliści: Piort Damiani, Honoriusz z Augsburga, Jan z Salisbury, który wydał dzieło „Polycraticus” , które przez 100 lat uznawane było za najbardziej autokratyczny traktat.
Argumenty papalistów:
• Nawiązanie do prawa natury, które miało odpowiadać rozsądkowi i poczuciu ludzkiej sprawiedliwości.
• Państwo miało przypominać organizm człowieka i posiadać duszę  duchowieństwo oraz ciało  władza.
• Władza panującego powinna być silna i sprawna, lecz bez powiększania uprawnień władcy.
• Monarcha sprawuje swoje posłannictwo dla celów wyższych  służba i ochrona poddanych, ma być strażnikiem powierzonego mu ładu.
• Władca powinien zasięgać porad duchownych, którzy interpretują prawo boże w praktyce codziennej. • Jeśli władca zacznie naruszać prawa natury, to można uznać go za tyrana. 4. Doktryna papalizmu pełnie rozwoju osiąga w XIII w. w okresie wzmocnienia się władzy papieża, który był niekwestionowanym zwierzchnikiem duchowieństwa.
• Papież był wyposażony w elementy argumentacji i dobrze zorganizowany aparat oparty na prawie kanonicznym.
• Władza papieska obejmowała swym zasięgiem wiele państw.
• Hierarcha bytów duszy i ciała, gdzie doskonalszy jest byt duchowny.
• Zadania państwa są tylko częścią zadań Kościoła.
5. Teoria wikariatu: głosiła powrót władzy do papieża jako wikariusza Chrystusowego na ziemi prawo namaszczania władców świeckich.


(…)

…:
 zespół materiałów biblijnych
patrystyka - nauka ojców kościoła  decyzje soborowe
• Dekret Gracjana: wydany w I poł. XIII w.; przyznawał przewagę źródłom pochodzącym od papieża nad naukami ojców Kościoła i soboru.
ŚW. TOMASZ Z AKWINU
I. Życiorys:
ur. W 1225r. pod Akwinem; pochodził z arystokratycznej rodziny; w 1230r. został oddany przez ojca do klasztoru benedyktynów na wzgórzu Monte Casino; w latach…
… najwięcej uwagi jedności i pokojowi.
8. Państwo jest bytem logicznie pierwszym w porównaniu do innych form organizacji społeczeństwa, zarówno koniecznym jak i pożytecznym.
9. Ludzie różnymi drogami zmierzają do osiągnięcia swych celów, dlatego też potrzeba czynnika ujednolicającego  państwo.
10. Państwo zapewnia wszystkim jedność i pokój, prawo i porządek.
11. Hierarchia społeczna w państwie:  optymaci
… woli panującego, a wola, która nie jest oparta na rozumie jest bezprawna.
6) Promulgacja: - prawo jeśli nie jest ogłoszone, to nie obowiązuje,
- warunkuje obowiązek prawa i znajomości praw przez jego adresatów,
- ustawodawca musi uczynić wszystko, aby prawo było znane społeczeństwu,
- nie dotyczy prawa wiecznego, które jest promulgowane prze Boga. 7) Ostatecznym twórcą prawa jest Bóg…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz