Myśl polityczna rewolucji amerykańskiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Myśl polityczna rewolucji amerykańskiej  - strona 1 Myśl polityczna rewolucji amerykańskiej  - strona 2

Fragment notatki:

MYŚL POLITYCZNA REWOLUCJI AMERYKAŃSKIEJ Federaliści i antyfederaliści Deklaracja Niepodległości prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia
Podstawowym zadaniem rządu zabezpieczenie tych praw
Suwerenność ludowa
Prawo ludu do zmiany formy rządu
Podział władz; umowa społeczna Program federalistów: Aleksander Hamilton (1757-1804) Silna władza centralna - dożywotni urząd prezydencki oraz rząd niezależny od parlamentu
Ustanowił system prezydencki, ukształtował Senat, wprowadził sądową kontrolę konstytucyjności ustaw (Sąd Najwyższy), utworzył Bank Federalny Stanów Zjednoczonych
Później potwierdzona zasada supremacji federacji nad stanami Program antyfederalistów: Thomas Jefferson (1743-1826) i Thomas Paine (1737-1809) Jefferson
Suwerenność ludu, który jako prawowity twórca rządu ma także prawo zmienić rząd
Demokratyzacja życia politycznego, wzmocnienie pozycji Kongresu, relatywne osłabienie roli prezydenta; rzecznik zakazu reelekcji prezydenta; powszechne prawo wyborcze, wolność słowa, druku i religii, rezygnacja ze stałej armii
O bogactwie narodu decyduje praca na roli; domagał się ograniczenia rozwoju wielkich majątków rolnych; krytykował próby ograniczenia praw politycznych warstw nieposiadających
potępiał niewolnictwo
Paine
Prawo do rewolucji ludów przeciw ciemiężcom
W stanie natury brak regulacji uczynił egzystencję nieznośną
Rząd powstał w wyniku umowy między członkami społeczności
Ideałem demokratyczna republika - swobody obywatelskie, powszechne prawo wyborcze, równouprawnienie kobiet
Mniejszość ma być chroniona ustawami, które zapobiegną rządom absolutnym większości
Przeciwnik nadmiernej koncentracji własności w ręku nielicznych jednostek Idee polityczne Konstytucji USA Zasada podziału władz oraz federalizmu
Poprawki: wolność wyznania, słowa, druku, zgromadzeń i petycji; prawo do posiadania broni, gwarancje procesowe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz