Myśl polityczna oświecenia polskiego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Myśl polityczna oświecenia polskiego  - strona 1 Myśl polityczna oświecenia polskiego  - strona 2

Fragment notatki:

MYŚL POLITYCZNA OŚWIECENIA POLSKIEGO Warunki ustrojowe Dopiero dramatyczne wydarzenia okresu saskiego nieco osłabiły zakorzeniony system wartości, ideę „wolności i równości szlacheckiej” Pierwsze projekty reform: Karwicki (1640-1724) i Leszczyński (1677-1766) Karwicki
Liberum veto powinno być poprzedzone jednomyślną decyzją sejmiku prowincjonalnego; koncepcja „sejmu gotowego”
Weto mogłoby się odnosić jedynie do konkretnej sprawy, a nie przedmiotu obrad całego sejmu
Ograniczenie praw politycznych szlachty-gołoty
Leszczyński
Poprawa położenia chłopstwa i mieszczaństwa
Usprawnienie pracy sejmu - powinien być zawsze „gotowym”
Administracja państwowa z królem na czele; akty królewskie wymagałyby kontrasygnaty odpowiedniego ministra, odpowiedzialnego za swe decyzje przed parlamentem
Silna armia Stanisław Konarski Krytyka prywaty starych rodów magnackiech
Sejm stale gotowy, podejmujący decyzje na zasadzie zwykłej większości, egzekwujący od władzy wykonawczej realizację uchwalonych przez siebie aktów
Wzmocnienie pozycji sejmu przez wyeliminowanie możliwości ich zrywania oraz liberum veto
Odrzucenie postulatu tolerancji religijnej Józef Wybicki (1747-1822) Sprawiedliwe prawa dla chłopów i poprawa ich sytuacji ekonomicznej
Zamiana pańszczyzny na czynsz, humanitarny stosunek pana do chłopa, ukrócenie potęgi magnackiej, popieranie rozwoju rzemiosł i handlu Stanisław Staszic Równość, wolność i własność; potępia wyłącznictwo szlachty; poprawa sytuacji chłopów
Uprzemysłowienie kraju, prawa polityczne mieszczanom
Prawo poszczególnych narodów do samostanowienia
Sejm uwolniony od liberum veto, reprezentacja mieszczaństwa w nim; dziedziczność tronu Hugo Kołłątaj (1750-1812) Podział władz, wzmocnienie wykonawczej; dziedziczna monarchia; prawa polityczne posesjonatom szlacheckim i mieszczańskim; opodatkowanie wszystkich stanów
Podstawowym prawem natury „równe i powszechne prawo do nabywania rzeczy”; uprawnienie do czynnej obrony swych praw Franciszek Salezy Jezierski Zdecydowana krytyka magnaterii i szlachty oraz demokratyczne zaufanie do ludu
Zbliżony program - jakobini polscy
Ojczyzna w niebezpieczeństwie, wojna aż do zwycięstwa, braterstwo ludów
Akceptowano jakobińską zasadę terroru wobec zdrajców narodu i targowiczan, podkreślano konieczność organizowania dyktatury wojskowej w okresie zbrojnej rewolucji. Wysuwali także hasło równości obywateli, demokratyzacji władzy, uwłaszczenia chłopów, którzy biorą udział w walkach wyzwoleńczych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz