Możliwości poprawy warunków klimatyzacyjnych w kopalniach - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Możliwości poprawy warunków klimatyzacyjnych w kopalniach  - omówienie - strona 1 Możliwości poprawy warunków klimatyzacyjnych w kopalniach  - omówienie - strona 2 Możliwości poprawy warunków klimatyzacyjnych w kopalniach  - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Możliwości poprawy warunków klimatyzacyjnych w kopalniach bez stosowania specjalnych urządzeń klimatyzacyjnych
Uzyskanie w kopalniach poprawy komfortu pracy lub niedo­puszczenie do pogorszenia się dobrych warunków klimatycznych, bez stosowania specjalnych maszyn i urządzeń, jest podstawowym kierunkiem działania w technice klimatyzacji kopalń.
Spełnienie jednak wymienionych warunków nie zawsze jest możliwe i nie w każdym przypadku ekonomicznie uzasadnione.
W praktyce górniczej poprawę warunków wentylacyjnych można zwykle osiągnąć przez:
zwiększenie ilości powietrza w kopalniach,
zwiększenie prędkości przepływu powietrza w miejscach pracy ludzi,
zmniejszenie wilgotności powietrza kopalnianego,
prawidłowe rozcięcie kopalni,
zastosowanie odpowiednich systemów eksploatacji,
zmianę systemów wentylacji.
W górnictwie w przypadku stwierdzenia pogorszenia się wa­runków klimatycznych rozpoczyna się zmierzającą do ich popra­wy działalność techniczną zazwyczaj od pierwszych trzech czyn­ności (wymienione pod a), b) i c)). Później, w drugim etapie walki o poprawę komfortu pracy, stosuje się środki wymienione w punkcie f), e) i d) (w tej właśnie kolejności). Stan taki podyk­towany jest naturalną skalą trudności w realizacji programu po­prawy warunków klimatycznych w kopalniach.
Uzyskanie poprawy warunków klimatycznych dzięki realizacji poczynań technicznych wymienionych pod a), b) i c) nie wymaga w zasadzie przeprowadzenia zasadniczych zmian w układzie sieci wyrobisk kopalni, a tym samym jest dość łatwe do zrealizowa­nia.
Realizacja natomiast zamierzeń technicznych wymienionych w punktach f), e) i d) jest połączona przeważnie z dużymi zmia­nami w samej budowie kopalni i nie, jest prosta w wykonaniu przy pełnym wydobyciu i podczas ruchu kopalni. Gdy wyczerpią się, te możliwości i nie nastąpi dostateczna poprawa warunków klimatycznych w kopalniach, trzeba zastosować metody sztucznego chłodzenia i osuszania powietrza. Z reguły jednak zastoso­wanie maszyn i urządzeń klimatyzacyjnych poprzedzone jest dzia­łalnością techniczną, powodującą poprawę warunków klimatycz­nych sposobami wymienionymi od a) do f).
Metoda inwentaryzacji przyczyn powodujących zagrożenie klimatyczne w kopalniach
Praktycznie w każdej kopalni można by zawsze uzyskać infor­mację o zagrożonych klimatycznie przodkach, co już umożliwia­łoby wstępną ich klasyfikację pod względem problemu zwalcza­nia wysokich temperatur powietrza. chcąc jednak wyrobić sobie pogląd obiektywny na to, co jest istotną przyczyną zagrożeń kli­matycznych w danym przodku, należy przeprowadzić rzetelną inwentaryzację przyczyn powodujących te zagrożenia. W tym celu trzeba stwierdzić, jakie ilości powietrza I z jaką prędkością płyną od szybu wdechowego do przodków zagrożonych klima­tycznie, oraz za pomocą suchego i wilgotnego termometru zmie­rzyć w ustalonych miejscach temperatury powietrza wlotowego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz