Klimatyzacja kopalń

note /search

Możliwości poprawy warunków klimatyzacyjnych w kopalniach - omówienie...

 • Politechnika Wrocławska
 • Klimatyzacja kopalń
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1757

Możliwości poprawy warunków klimatyzacyjnych w kopalniach bez stosowania specjalnych urządzeń klimatyzacyjnych Uzyskanie w kopalniach poprawy komfortu pracy lub niedo­puszczenie do pogorszenia się dobrych warunków klimatycznych, bez stosowania specjalnych maszyn i urządzeń, jest podstawowym kierunk...

Projekt z klimatyzacji kopalń - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Klimatyzacja kopalń
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2261

Projekt z klimatyzacji kopalń W ramach projektu należy wykonać: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Prognozę temperatury powietrza w szybie wdechowym metodą J. Wacławika. Prognozę temperatury suchej i wilgotnej dla każdego z wyrobisk korytarzowych oraz prognozę temperatury powietrza w wyrobisku ścianow...

Prognozowanie metodą Voss'a temperatury powietrza - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Klimatyzacja kopalń
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1750

Prognozowanie metodą J. Voss'a temperatury powietrza w wyrobiskach górniczych na przykładzie kopalń LGOM W polskich kopalniach rud miedzi zagrożenie klimatyczne rośnie z głębokością eksploatacji. Wyczerpywanie się złóż rud miedzi na małych głębokościach powoduje schodzenie z eksploatacją na coraz t...

Prognozowanie temperatury powietrza w szybach wdechowych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Klimatyzacja kopalń
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1435

Prognozowanie temperatury powietrza w szybach wdechowych na przykładzie kopalń LGOM 1. Wstęp Podczas przepływu powietrza w wyrobiskach górniczych zachodzi ciągła wymiana ciepła między skałami, a powietrzem kopalnianym. Wymiana ciepła odbywa się w sposób jawny drogą prze­wodnictwa cieplnego, konwek...

Wpływ warunków klimatycznych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Klimatyzacja kopalń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1183

Wpływ warunków klimatycznych na wydajność pracy WYKONAŁ: Ważnymi elementami, które wpływają na wydajność pracy są warunki klimatyczne otoczenia. Funkcję bezustannej regulacji stosunków organizmu ludzkiego z otoczeniem pełni układ nerwowy. U człowieka proces regulacji osiąga swą najdoskonalszą form...

Określenie współczynników interweniujących - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Klimatyzacja kopalń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

Określenie współczynników interweniujących w metodzie J. Vossa prognozowania temperatury Metoda prognozowania J. Vossa wymaga znajomości trzech dla niej specyficznych współczynników. Są to współczynnik ciepła konwekcyjnego , ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła w wilgotnym górotworze oraz ...

Klimatyzacja kopalń - pytania do zaliczenia

 • Politechnika Wrocławska
 • Klimatyzacja kopalń
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071

Pytania do zaliczenia wykładu z Klimatyzacji Kopalń Wyznaczenie parametrów potrzebnych do określania norm klimatycznych: temperatury ts i tw, temperatury wilgotnej naturalnej tnw, temperatury termometru kulistego tg, katastopni Ks, Kw, prędkości powietrza w. Czy spełnione są przepisy dotyczące...