Wpływ warunków klimatycznych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ warunków klimatycznych - omówienie - strona 1 Wpływ warunków klimatycznych - omówienie - strona 2 Wpływ warunków klimatycznych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wpływ warunków klimatycznych na wydajność pracy
WYKONAŁ:
Ważnymi elementami, które wpływają na wydajność pracy są warunki klimatyczne otoczenia. Funkcję bezustannej regulacji stosunków organizmu ludzkiego z otoczeniem pełni układ nerwowy. U człowieka proces regulacji osiąga swą najdoskonalszą formę, gdyż zachowanie się ludzi musi być dostosowane przede wszystkim do środowiska przyrodniczego, w jakim żyje. Człowiek pracujący stanowi nieodłączny składnik środowiska pracy, tak więc człowiek powinien pracować w warunkach zapewniających komfort cieplny organizmu. Na komfort cieplny składa się kilka czynników takich jak: parametry środowiska a także rodzaj i intensywność pracy. Liczbowo można to określić jako wielkość wydatku energetycznego.
Wpływ warunków klimatycznych na wydajność pracy można przedstawić na podstawie kopalń LGOM. Mikroklimat tych kopalń determinowany jest podwyższoną do 30-320C temperatura powietrza oraz jego znaczną zbliżoną do 100% wilgotnością względną, stwarzającą dyskomfort termiczny pracujących fizycznie górników. W takich warunkach miarą wzrostu temperatury człowieka obniża się intensywność pracy. Jest to jedna z form samoobrony organizmu przed przegrzaniem. Przystosowanie się do tych warunków a także obrona przed przegrzaniem polega na przyspieszonej pracy serca, intensywnym wydzielaniu potu, wzmożonej czynności oddechowej. Aby przeciwdziałać podwyższonej temperaturze powietrza i wilgotności w miejscu pracy górników stosuje się rozbudowę systemów wentylacyjnych oraz nawiewy wychładzające.
Podejmowano również próby opracowania metod obiektywnej oceny obciążenia termicznego pracujących górników, które zastosowane w warunkach kopalnianych pozwoliłyby na właściwa ocenę ciężkości pracy w określonych warunkach termicznych. Podstawa ocen jest wykazanie wymiernej zależności miedzy między ciężkością pracy fizycznej a mikroklimatem, w którym jest ona wykonywana. Określenie zaś wielkości i jakości czynników mających wpływ na wyznaczenie cech mikroklimatu stanowiło by podstawę prób korygowania jego zmienialnych parametrów. Przez długi czas celom tym służyła międzynarodowa Norma Klimatyczna (ISO 7243-1982). Określała ona metodę obliczenia obciążenia termicznego działającego na człowieka znajdującego się w środowisku gorącym. Zasada tej Normy oparta była na tezie, że obciążenie termiczne jakiemu poddany jest człowiek znajdujący się w środowisku gorącym zależy od ciepła metabolicznego wytwarzanego w organiźmie człowieka w wyniku wykonywanej pracy fizycznej oraz od właściwości środowiska, które warunkują wymianę ciepła między ciałem człowieka a jego otoczeniem. Obciążający termicznie wpływ środowiska zależeć miał natomiast od temperatury powietrza, średniej temperatury promieniowania, prędkości powietrza i wilgotności bezwzględnej. Analiza wpływu środowiska na obciążenia termiczne, wymagała według wymogów normy, określenia syntetycznego wskaźnika temperatury zastępczej („t

(…)

… znacznej wilgotności powietrza, stwarza niekorzystne warunki pracy. W związku z tym można stwierdzić, że w środowiskach o trudnych warunkach klimatycznych występuje poważny spadek wydajności pracy człowieka, co jest naturalną reakcją obronną organizmu odczuwalną jako zmęczenie. …
… według wymogów normy, określenia syntetycznego wskaźnika temperatury zastępczej („tzk”). Temperature ta z pewnym przybliżeniem określał wprowadzony wskaźnik WBGT, który stał się tym samym wykładnikiem międzynarodowej normy obciążeń termicznych działających na człowieka w środowisku pracy.
Międzynarodowa Norma Klimatyczna przewidywała stworzenie takich warunków mikroklimatycznych dla pracowników fizycznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz