Możliwość rozwiązania stosunku pracy w trybie uproszczonym

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Możliwość rozwiązania stosunku pracy w trybie uproszczonym - strona 1

Fragment notatki:

Możliwość rozwiązania stosunku pracy w trybie uproszczonym W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę pracownik może bez wypowiedzenia, z tygodniowym wypowiedzeniem rozwiązać stosunek pracy . Powstała wątpliwość co do zakresu podmiotowego danej regulacji, uznano jednak powszechnie w doktrynie, że tryb uproszczony rozwiązania stosunku pracy przysługuje jedynie tym pracownikom, którzy zostali przejęci na mocy transferu przez nowego pracodawcę . W stosunku od innych pracowników wystarczającą ochroną jest rozwiązanie stosunku pracy na zasadach ogólnych. Termin jest liczony od momentu przejścia zakładu prac y, a więc oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy może być złożone jedynie nowemu pracodawcy . Regulacja polska przewidywała, że rozwiązanie stosunku pracy w takim wypadku w trybie uproszczonym jest traktowane jak rozwiązanie z wypowiedzeniem , a więc powstało pytanie o wypłacenie odprawy. SN stwierdził, że jeżeli pracownik spełni wymogi z art. 10 ustawy o zwolnieniach grupowych, to wtedy odprawa będzie mu przysługiwać. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz