motywowanie pracowników - istota i cele

Nasza ocena:

5
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2877
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
motywowanie pracowników - istota i cele - strona 1 motywowanie pracowników - istota i cele - strona 2 motywowanie pracowników - istota i cele - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT 7 MOTYWOWANIE Skuteczność kierownika zależy w znacznym stopniu od jego umiejętności przywódczych, które charakteryzuje się umiejętnym motywowaniem podwładnych, wypływaniem na nich, kierowania nimi i porozumiewania się z nimi. Istota motywacji M otywacja jest to stan psychiczny powodujący, wytyczający i podtrzymujący określone zachowania ludzi .
Zachowania ludzi są skomplikowane a czasami również i nieracjonalne .
Kierownicy, którzy potrafią znaleźć klucz do wewnętrznej motywacji pracowników mogą korzystać z ogromnego źródła produktywnej energii.
Motywacja, uzdolnienia i postrzeganie roli są wzajemnie powiązane. W przedsiębiorstwie: motywacja związana jest z ludzkimi dążeniami do realizacji określonych osobistych celów przez pełnienie ról organizacyjnych
2 ważne elementy motywacji w miejscu pracy: TREŚĆ DĄŻEŃ (czyli to do czego dążą pracownicy), SIŁA TYCH DĄŻEŃ ( czyli jak bardzo tego pragną i jak wiele skłonni są zainwestować/poświęcić czasu, wysiłku, ile ponieść wyrzeczeń aby osiągnąć to czego pragną). Istota motywowania Proces wpływania na pracowników tak, aby siła i treść ich motywacji sprzyjała w maksymalnym stopniu realizacji misji, celów i strategii organizacji.
Każdy przełożony musi wykonywać tę funkcję aby podwładni wykonali zadania, za które on odpowiada.
Cele motywowania Zasadniczym celem motywacji jest osiągnięcie zachowania podwładnych zgodnego z wolą kierującego , a ściślej - realizacja przez podwładnych zadań wynikających z pełnionych ról organizacyjnych. Cele cząstkowe motywowania: realizacja powierzonych zadań ,
pobudzanie do wzrostu wydajności/jakości ,
poszanowanie wartości kulturowych uznanych w przedsiębiorstwie za cenne np.: solidność, terminowość, przestrzeganie przepisów
pobudzanie do rozwoju osobowego i zawodowego ,
podejmowanie trudniejszych i bardziej odpowiedzialnych ról organizacyjnych.
Głównym zadaniem teorii motywacji jest wypracowanie takiego modelu działań podejmowanych w celu aktywizowania pracowników, aby po ich zastosowaniu nastąpił wzrost efektywności organizacji. Teorie motywacji zajmują się zatem analizą ludzkiej psychiki - jeśli zostaną odkryte zasady, według których człowiek postępuje, to będzie można opracować szereg elementów, które wpływają na niego znacząco. 3 grupy teorii motywacji 1.Teorie treści
Teoria hierarchii potrzeb A.Maslowa
Teoria potrzeb (ERG) C.P.Alderfera Teoria trzech potrzeb D.C.McClellanda
Dwuczynnikowa teoria motywacji do pracy F.Herzberga
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz