Monarchie absolutyzmu - administracja lokalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monarchie absolutyzmu - administracja lokalna - strona 1 Monarchie absolutyzmu - administracja lokalna - strona 2

Fragment notatki:

ADMINISTRACJA LOKALNA zasady adm. lokalnej - biurokratyzm, hierarchiczne podporządkowanie, mianowanie urzędników, częściowa unifikacja (tylko gdzieniegdzie) Francja - podział na baliwaty i okręgi prewotalne ; baliwowie stracili na znaczeniu, od XV/XVI gubernatorzy - przejęli kompetencje baliwów, intendenci - otrzymywali upraw. gubernatorów w czasie ich pobytu na dworze - mianowani przez króla (spośród referendarzy Rady Prywatnej), komp. adm., sąd., skarb., podporządkowani Radzie Królewskiej, do pomocy mieli biura, podlagali im subdelegaci Anglia - utrzymany podział na hrabstwa; hierarchia: lordowie namiestnicy (hrabiowie) - mieli po dwóch z-ców w każdym hrabstwie; spr. wojskowe i finansowe; szeryfowie - mianowani przez króla spośród 3 kandydatów; sprawy skarb., wyborcze (wybory do Parlam.), posiadał z-ców koronerzy - po 2 w hrabstwie, prowadzili dochodzenie w wyp. nagłego zgonu, kompletowali ławę przysięgłych itd. wiceadmirałowie - w hrabstwach przybrzeżnych, podlegali Lordowi Admirałowi i Trybunałowi Admiralicji konstablowie - wraz z z-cami stracili na znaczeniu parafia - najniższa jednostka samorządu; organy: zgromadzenie parafialne i zarządcy, w miastach rady ścisłe Hiszpania - dwie części: Kastylia i Aragon, podział na prowincje z v-cekrólami na czele; w miastach królewskich corregidores , ponadto letrados - zawodowi urzędnicy, podobna sytuacja w Italii Portugalia - podział na 7 prowincji, 27 powiatów, gminy miejskie i wiejskie Prusy - podział na prowincje z namiestnikami na czele, obok nich organy stanowe - rządy krajowe , komisarze wojny i urzędy kamer; dalszy podział na powiaty z landratami na czele (od 1702), od Fryderyka Wilhelma I podział prowincji na departamenty kamer , w których władzę pełniły: kamery wojny i domen - w każdej prowincji 1 kamera (w Prusach Wsch. 2), przewodniczyli im prezesi; najniższa jednostka - powiat z landratem na czele - mianowany przez króla z kandydatów sejmiku powiatowego, miasta królewskie podległe radcom skarbowym , we wsiach rządził pan Austria - podział na gubernie z gubernatorami na czele (mianował król), podlegali Zjednoczonej Kancelarii Nadwornej; na mniejszych terytoriach stworzono zaś podział na starostwa krajowe ze starostami na czele; szczebel niższy: cyrkuł ze starostą obwodowym na czele; MIASTA: samorząd z wybieralnymi organami: wydział miejski, magistrat, burmistrz i z-cy; WSIE: dominia - jedna lub kilka wiosek należących do jednego pana, miał do pomocy justyciariusza (sąd.) lub mandatariusza (adm.), w dominium także ograniczony samorząd z wójtem na czele i 2-12 przysięgłymi (3 letnia kadencja) Węgry - komitaty - w ich rękach zarząd lokalny, potem podział na 10 okręgów adm., a Siedmiogród na 3 okręgi, na czele okręgu

(…)

… ziemski, wraz z 2 asesorami tworzył niższy sąd ziemski; dla miast utworzono Magistrat Głowny w Petersburgu - na czele oberprezydent, był to organ kolegialny, od Kasi II nowa administracja miejska - samroząd z organami: ogólne zebranie mieszczan, duma powszechna, duma 6 radnych

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz