Monarchia a republika. Wyjaśnienie pojęcia demokracji.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monarchia a republika. Wyjaśnienie pojęcia demokracji. - strona 1 Monarchia a republika. Wyjaśnienie pojęcia demokracji. - strona 2

Fragment notatki:


Jakie są różnice pomiędzy monarchią a republiką? Monarchia - najwyższym organem władzy jest jednostka (król, cesarz, faraon) wyniesiony ponad wszystkich innych członków społeczeństwa. Monarchia absolutna (tylko w Arabii Saudyjskiej) - monarcha stoi ponad prawem, korzystając z pełni władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Obecnie na ogół monarcha pełni z reguły funkcję reprezentacyjną (Anglia, Szwecja, Holandia, Hiszpania).
Republika - najwyższa władza sprawowana jest przez organ jednoosobowy lub kolegialny lub przez kilka organów powołanych na określony czas. Prezydent podlega odpowiedzialności politycznej, prawnej i moralnej. Obecnie większość to republiki parlamentarne z trójpodziałem władzy, aby władza wzajemnie się kontrolowała i blokowała. Republiki demokratyczne - ogół obywateli wybiera głowę państwa. republiki arystokratyczne podmiot stanowi tylko część społeczeństwa, wydzieloną np. ze względu na pochodzenie czy też stan posiadania. Scharakteryzuj pojęcie demokracji Pojęcie demokracja pochodzi z języka greckiego (demos - lud; kratos - władza). Demokracja - jest to więc władza ludu, który jest suwerenem. Sprawuje władzę pośrednio lub bezpośrednio (stąd pojęcie demokracji pośredniej i bezpośredniej ). Demokracja bezpośrednia oznacza sprawowanie władzy przez ogół obywateli, którzy podejmują decyzje ostateczne - poprzez referendum klasyczne lub decyzje opiniotwórcze - referendum opiniujące.
Demokracja pośrednia oznacza rządy ludu za pośrednictwem wyłonionych przez siebie przedstawicieli wybranych d parlamentu i samorządu, którzy sprawują władzę ustawodawczą oraz powołują organy władzy wykonawczej i sądowniczej. Demokracja jest ustrojem najlepszym ze wszystkich innych, gdyż najmniej złym. Państwo demokratyczne jest lepsze od wszelkiego niedemokratycznego, gdyż jest w nim najwięcej autonomii jednostki i najmniej przymusu, co sprawia że demokracja jest ustrojem najłatwiejszym do zaakceptowania przez wszystkich. Przechodzeniu ku demokracji sprzyja:
- wzrost bogactwa narodowego,
- wzrost liczby ludności miejskiej,
- wysoki stopień powszechności wykształcenia,
- wysoki poziom bezpieczeństwa socjalnego,
- rozwój produkcji w niezależnych od siebie licznych przedsiębiorstwach.
Do wyborów dopuszczeni są wszyscy dorośli, a każdy z nich musi mieć prawo ubiegania się o stanowisko publiczne. Niezbędny jest wysoki poziom wolności wypowiadania się. Muszą być dostępne różne alternatywne źródła informacji. Niezbędna jest wolność zrzeszania się, w tym również w partie opozycyjne wobec rządzących. Istotnym elementem jest równość każdego w procesie głosowania, możliwość uczestniczenia w efektywnym podejmowaniu decyzji publicznych, możliwość postawienia na porządku dziennym ważnej dla siebie sprawy, kontrola nad tym o czym się radzi i decyduje.


(…)

…,
- wzrost liczby ludności miejskiej,
- wysoki stopień powszechności wykształcenia,
- wysoki poziom bezpieczeństwa socjalnego,
- rozwój produkcji w niezależnych od siebie licznych przedsiębiorstwach.
Do wyborów dopuszczeni są wszyscy dorośli, a każdy z nich musi mieć prawo ubiegania się o stanowisko publiczne. Niezbędny jest wysoki poziom wolności wypowiadania się. Muszą być dostępne różne alternatywne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz