Miłość i arakcyjność interpersonalna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miłość i arakcyjność interpersonalna-opracowanie - strona 1 Miłość i arakcyjność interpersonalna-opracowanie - strona 2 Miłość i arakcyjność interpersonalna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

MIŁOŚĆ I ATRAKCYJNOŚĆ INTERPERSONALNA
Miłość nie jest stanem tylko procesem. Podlega zmianom ponieważ taka jest natura tego procesu, jeżeli jesteśmy nieświadomi nieuchronności tych zmian jak również tego, iż związek ustawicznie tworzymy to może się skończyć niepowodzeniem.
W procesie bycia z innym człowiekiem musimy mieć świadomość, że nie wszystko się da zmienić. Należy mieć w związku siłę, cierpliwość i mądrość aby dokonać zmian.
SKŁADNIKI MIŁOŚCI
W miłości wyróżnia się 3 zasadnicze składniki:
Intymność,
Namiętność,
Zaangażowanie.
Różnią się one szybkością przyrostu oraz spadku w miarę upływu trwania związku.
INTYMNOŚĆ
Oznacza pozytywne uczucie i towarzyszące im działania, które wywołują przywiązanie, bliskość i wzajemną zależność partnerów od siebie. Na tak pojmowaną intymność składają się:
Pragnienie dbania o dobro partnera,
Przeżywanie szczęścia w obecności partnera i z jego powodu,
Szacunek dla partnera, przekonanie, że można na niego liczyć w potrzebie,
Wzajemne zrozumienie,
Wzajemne dzielenie się przeżyciami zarówno duchowymi jak i materialnymi,
Wymiana intymnych informacji,
Dawanie i otrzymywanie duchowego wsparcia,
Uważanie partnera jako ważnego elementu swojego życia.
W pierwszej fazie związku partnerzy mogą mieć trudność w poszukiwaniu intymności, niekiedy próby pomagania sobie mogą być nieudane, ponieważ nie trafie rozpoznaliśmy rzeczywiste potrzeby partnera bądź też nieumiejętnie je próbowaliśmy zaspokoić. Niedoskonałości te ustępują jednak w miarę trwania związku i powstają scenariusze, które zadowalają obie strony. Następuje wzrost udanych wzorów kontaktowania się co wymaga przede wszystkim motywacji oraz czasu.
Dynamika intymności:
Dynamika intymności jest łagodna, tzn. rośnie powoli i może powoli opadać.
Dobry związek to taki, w którym trwa intymność.
NAMIĘTNOŚĆ
Jest to układ silny emocji zarówno pozytywnych (zachwyt, tkliwość, pożądanie, radość) jak i negatywnych (ból, niepokój, zazdrość, tęsknota) często mocno z uwydatnionym pobudzeniem fizjologicznym.
Emocjom tym towarzyszą silne motywacje do przebywania z bliską osobą. Ludzie wskazują jako przejawy miłości właśnie przejawy namiętności:
pragnienie i poszukiwanie fizycznej bliskości,
przypływ energii,
uczucie podniecenia,
bicie serca,
marzenia na jawie,
psychiczna nieobecność pod nieobecność partnera, itp.


(…)

… ani założyć, że jest to jedynie potrzeba w nią uwikłana. Mogą tu także występować:
potrzeba bliskości,
odnalezienie sensu życia,
dowartościowanie własnej osoby,
opiekuńczość.
Dynamika namiętności:
Dynamika namiętności jest niezwykle intensywna tzn., że rośnie bardzo szybko, ale też szybko opada. Istnieje tutaj dodatnie sprzężenie zwrotne tzn. im większa namiętność tym w konsekwencji więcej zachować…
… się tych zmian jest związane z rozwojem związku. Okoliczności zewnętrzne, czy też osobowości partnerów mogą mieć wpływ na tempo, czy nasilenie zmian, ale wynikają one z samej istoty uczucia miłości
TYPOWE FAZY W ZWIĄZKU:
Zakochanie (tylko namiętność),
Romantyczne początki (namiętność i intymność),
Związek kompletny (namiętność, intymność, zaangażowanie),
Związek przyjacielski (intymność i zaangażowanie…
… składnika przekracza tę wartość to stanowi on istotną wartość, właściwość w związku. Takie spojrzenie pozwala na wyróżnienie określonych faz w związku.
ZAKOCHANIE - tylko namiętność.
ROMANTYCZNE POCZĄTKI - istotnymi elementami tej fazy są dążenie do spotykania się jak najczęściej i dłużej, po drugie w przypadku rozdzielenia dążą do tego, aby być razem, łączą ich intymne przeżycia, wytwarzają sobie swój…
… (habituacja). W miarę trwania takiej relacji maleje zdolność sprawiania sobie przyjemności, a rośnie zdolność sprawiania komuś przykrości. Jest to zgodnie z teorią zysku i strat, tzn., że bardziej lubimy tych, którzy kiedyś nas nie lubili, a teraz nas lubią, niż tych którzy lubili nas zawsze oraz bardziej nie lubimy tych, którzy kiedyś nas lubili, a teraz nas nie lubią niż tych którzy nie lubili…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz