Trójskładnikowa teoria miłości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trójskładnikowa teoria miłości - strona 1 Trójskładnikowa teoria miłości - strona 2 Trójskładnikowa teoria miłości - strona 3

Fragment notatki:

TRÓJSKŁADNIKOWA TEORIA MIŁOŚCI Na zjawisko to składają się trzy składniki o zasadniczo odmiennej naturze i dynamice: intymność, namiętność i zobowiązanie .
INTYMNOŚĆ to łagodne, pozytywne uczucia i towarzyszące im działania wyrażające przywiązanie, bliskość i wzajemną zależność partnerów od siebie. Uczucia te wynikają z umiejętności komunikowania się, wzajemnego zrozumienia i wspierania. Powstają one w trakcie wzajemnego poznawania się partnerów, stąd też intymność powolnie rośnie w miarę trwania związku i wykształcania się scenariuszy (skryptów) wzajemnych kontaktów, tj. ciągów działań obojga partnerów w najczęściej powtarzających się sytuacjach.
Rutyna jest zabójcza dla uczuć, szczególnie pozytywnych. Ponieważ w miarę trwania udanego związku wszelkie zgrzyty stopniowo zanikają, zanikają też warunki niezbędne do pojawiania się uczuć pozytywnych, a w konsekwencji intymność powoli spada. NAMIĘTNOŚĆ jest konstelacją silnych emocji zarówno pozytywnych (zachwyt, tkliwość, pożądanie, radość), jak i negatywnych (ból, niepokój, zazdrość, tęsknota), często z mocno uwydatnionym pobudzeniem fizjologicznym. Emocjom tym towarzyszy silna motywacja do maksymalnego połączenia się z partnerem. Dominującym elementem namiętności osób dorosłych są zwykle pragnienia erotyczne, choć w przeciwieństwie do samej potrzeby seksualnej, zdolność do przeżywania miłosnej namiętności może być w pewnym stopniu darem kultury, nie zaś tylko natury. Warunkiem jej przeżycia jest nie tylko pojawienie się osoby stanowiącej odpowiedni (atrakcyjny) obiekt namiętności, lecz także wychowanie w kulturze wyznającej ideał miłości romantycznej. ZOBOWIĄZANIE oznacza decyzje i działania ukierunkowane na przekształcenie relacji miłosnej w trwały związek oraz na jego utrzymanie pomimo przeszkód. Zobowiązanie jest wysoce podatne na kontrolę ze strony kochających się ludzi. Stanowi to zarówno o sile, jak i o słabości tego składnika miłości. namiętność, choć jest najsilniejszym z uczuć składających się na miłość, jest też najmniej trwała i najszybciej w związku zanika. DYNAMIKA BLISKIEGO ZWIĄZKU: Jeśli przyjąć opisane wyżej zróżnicowanie przemian intymności, namiętności i zobowiązania oraz założyć, że wszystkie te składniki miłości zaczynają się w tym samym momencie, to wynika z tego sześciofazowa koncepcja dynamiki całego bliskiego związku dwojga ludzi. Sześciofazowa koncepcja dynamiki całego bliskiego związku - przyjmuje ona istnienie pewnego progowego, krytycznego natężenia każdego ze składników miłości, który decyduje o tym, w jaką fazę wchodzi związek miłości. Fazy miłości:

(…)

… progowego, krytycznego natężenia każdego ze składników miłości, który decyduje o tym, w jaką fazę wchodzi związek miłości.
Fazy miłości: Zakochanie - namiętność jako składnik najszybciej przybierający na sile pojawi się początkowo jako dominująca i jedyna cecha całego uczucia. Taka miłość od „pierwszego wejrzenia" wydaje się najbardziej typowa w naszej kulturze choć zapewne możliwa jest także miłość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz