Mikroskop świetlny - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroskop świetlny - omówienie - strona 1 Mikroskop świetlny - omówienie - strona 2 Mikroskop świetlny - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Śląska 18.X.2000r.
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Mechanika i Budowa Maszyn
Grupa 6
Podstawy nauk o materiałach.
Temat ćw.: Badania metalograficzne z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego.
Wykonał:
Roman Zawisz
Zapoznanie się z wadami optycznymi soczewek i sposobami ich korekcji.
Aberracja sferyczna.
Aberracja astygmatyczna.
Aberracja komatyczna.
Aberracja chromatyczna
Dysorsja ujemna dodatnia
Kierując na soczewkę równoległą wiązkę światła o przekroju równym powierzchni soczewki, nie otrzymujemy skupienia jej w jednym punkcie. Ta wada soczewek nosi nazwę aberracji sferycznej. Jedynie dla soczewek bardzo cienkich o dużej ogniskowej promienie są skupiane prawie dokładnie w jednym punkcie. Aberrację sferyczną można zmniejszyć stosując układy soczewek. Wadę tą ograniczamy stosując układy antyaberracyjne (soczewki o różnym współczynniku załamania). Oprócz aberracji sferycznej soczewki wykazują jeszcze jedną trudną do usunięcia wadę - astygmatyzm. Wskutek astygmatyzmu obraz punktu poło­żonego poza główną osią optyczną soczewki nie jest punktem, lecz na ogół stanowi dwa wzajemnie prostopadłe odcinki leżące w różnych płaszczyznach.
W soczewkach cienkich astygmatyzm nie odgrywa zasadniczej roli. W przy­padku układów optycznych musi jednak być usuwany. W celu usunięcia asty­gmatyzmu stosuje się układy optyczne składające się z kilku soczewek dobra­nych tak, aby jedna z nich kompensowała astygmatyzm innej. Układy o usu­niętym astygmatyzmie nazywa się anastygmatami.
Również zjawisko rozszczepienia światła prowadzi do bardzo poważnej wady soczewek, którą, podobnie jak to było z aberracją sferyczną, musimy usuwać w każdym nieco bardziej precyzyjnym układzie optycznym. Wada ta nosi nazwę aberracji chromatycznej. Likwidujemy ją stosując przysłony w układach optycznych.
W przy­padku bardziej skomplikowanych układów optycznych, takich jak obiektywy aparatów fotograficznych, do usunięcia aberracji chromatycznej stosuje się zestaw dwóch zlepionych ze sobą soczewek, skupiającej i rozpraszającej, zbudowanych ze szkła o różnych współczynnikach załamania. Odpowiednie dobranie promieni krzywizn soczewek i współczynników załamania pozwala na całkowite wyeliminowanie tej wady. Układ optyczny pozbawiony aberracji chromatycznej nosi nazwę achromatu.


(…)

… wytworzonego obrazu.
Omówienie sposobów zwiększania zdolności rozdzielczej mikroskopu.
Zdolność rozdzielcza d to odległość dwóch szczegółów, umożliwiająca ich oddzielne widzenie. Określana jest ona zależnością:
gdzie:
d - zdolność rozdzielcza,
 - długość fali świetlnej,
 - kąt apertury obiektywu,
n - współczynnik załamania światła ośrodka znajdującego się pomiędzy soczewką obiektywu a zgładem.
Wielkość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz