Fizyka - zagadnienia - Soczewka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - zagadnienia - Soczewka - strona 1 Fizyka - zagadnienia - Soczewka - strona 2 Fizyka - zagadnienia - Soczewka - strona 3

Fragment notatki:

CD. OPTYLI - odległość przedmiotu od ogniska - odległość obrazu od ogniska Spróbujmy udowodnić to równanie: Z rysunku wynika, że: Podstawiając te wartości do równania zwierciadła kulistego, otrzymujemy: Soczewki
Soczewką nazywamy ciało przezroczyste, ograniczone dwiema powierzchniami, z których przynajmniej jedna nie jest płaska. Najczęściej są stosowane soczewki sferyczne, ograniczone powierzchniami kulistymi. Soczewki dzielimy na: wypukłe (są w środku grubsze niż przy brzegach, a ich nazwa kończy się słowem wypukła) wklęsłe (są w środku cieńsze niż przy brzegach, a ich nazwa kończy się słowem wklęsła) Wypukłe soczewki szklane umieszczone w powietrzu są skupiającymi, a wklęsłe rozpraszającymi. SOCZEWKA SKUPIAJĄCA Wiązka promieni przy osiach optycznych biegnąca równolegle do głównej osi optycznej, po dwukrotnym załamaniu skupia się w jednym punkcie, zwanym ogniskiem soczewki. Soczewkę skupiającą oznacza się schematycznie: SOCZEWKA ROZPRASZAJĄCA Wiązka promieni przy osiach biegnąca równolegle do głównej osi optycznej, po dwukrotnym załamaniu rozbiega się, ale przedłużenia promieni wychodzących z soczewki skupiają się w jednym punkcie, który jest pozornym ogniskiem soczewki. ZDOLNOŚĆ SKUPIAJĄCA Odwrotność ogniskowej jest miarą zdolności skupiającej soczewki. Im krótsza jest ogniskowa f soczewki, tym większa jest zdolność skupiająca Z, którą wyraża się w dioptriach. Jedna dioptria jest zdolnością skupiającą soczewki o ogniskowej 1m. W praktyce są często stosowane układy złożone z kilku soczewek działające w ten sposób, że promienie po przejściu przez jedną z nich są kierowane na następną. Można wykazać, że w przypadku soczewek cienkich, umieszczonych blisko siebie zdolność skupiająca układu jest równa sumie algebraicznej zdolności skupiającej jego poszczególnych soczewek. OBRAZY W SOCZEWKACH soczewka skupiająca Obraz: rzeczywisty, pomniejszony, odwrócony Obraz: rzeczywisty, odwrócony, tej samej wielkości Obraz: rzeczywisty, odwrócony, powiększony Obraz nie powstaje Obraz: pozorny, powiększony, prosty soczewka rozpraszająca Obraz: pozorny, pomniejszony, prosty Równanie soczewki Trójkąt ABC jest podobny do trójkąta , więc: Trójkąt jest podobny do trójkąta CDF. Z tego wynika, że: Porównując oba otrzymane równania, otrzymujemy: Dzielimy obie strony przez iloczyn xyf: Otrzymany wzór to równanie soczewki. Pryzmat
Pryzmatem nazywamy bryłę z przeźroczystego materiału ograniczoną dwoma płaskimi powierzchniami. - kąt łamiący pryzmatu Promień przechodzący przez pryzmat załamuje się dwukrotnie. Stosujemy prawo załamania: Dla małych kąt można przyjąć, iż:

(…)

… z fotometrią: światłość I [cd] strumień świetlny [lm] - kąt przestrzenny (wyrażany w sterradianach) natężenie oświetlenia Natężeniem oświetlenia danej powierzchni nazywamy stosunek strumienia świetlnego, który pada prostopadle na tą powierzchnię do pola powierzchni. Do mierzenia światłości przedmiotów służy fotometr. Najprostszym jest fotometr Bunsena. Na końcach ławy optycznej umieszczone są: badane źródło światła i źródło wzorcowe. Pomiędzy źródłami znajduje się kartka białego papieru z tłustą plamą pośrodku. Przesuwamy kartkę tak, by była jednakowo oświetlona z obu stron (czyli żeby plamy nie było widać). Porównując natężenia oświetlenia, otrzymujemy szukaną wartość światłości badanego źródła. 1

…. POWIĘKSZENIE MIKROSKOPU Powiększenie mikroskopu jest iloczynem powiększeń obiektywu i okularu. Korzystamy z równości: i podstawiamy do wzoru na powiększenie mikroskopu: ZDOLNOŚĆ ROZDZIELCZA MIKROSKOPU Obrazy otrzymane za pomocą mikroskopu, powinny być nie tylko znacznie powiększone, ale także charakteryzować się zdolnością uwydatniania drobnych szczegółów obserwowanego przedmiotu. Odpowiedni parametr mikroskopu, związany z tą cechą to zdolność rozdzielcza. Zależy ona od długości fali świetlnej oświetlającej przedmiot oraz od kąta rozwartości optycznej obiektywu. Jest to kat płaski utworzony przed dwie półproste poprowadzone stycznie do obrzeża soczewki obiektywu ze środka przedmiotu. Minimalne rozmiary szczegółów przedmiotu, które można rozróżnić na obrazie wytworzonym w mikroskopie, określone są wzorem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz