Mikroskopia optyczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3976
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroskopia optyczna - strona 1 Mikroskopia optyczna - strona 2 Mikroskopia optyczna - strona 3

Fragment notatki:

MIKROSKOPIA OPTYCZNA
Ada Różycka
192749
WPPT/IB
MIKROSKOPIA OPTYCZNA
Jest to jedna z metod badania materiałów, która
pozwala na obserwację i prowadzenie badań
w zakresie powiększeń do 2000x. Przy pomocy
mikroskopii optycznej badamy mikrostrukturę
obserwowanego materiału.
MIKROSKOP OPTYCZNY
Mikroskop optyczny jest to
urządzenie służące do obserwacji
małych obiektów niewidocznych
„gołym” okiem lub specjalnie
przygotowanych
preparatów.
Stosuje się je w wielu dziedzinach
nauki np.: biologia – budowa
tkanek, medycyna– obserwacja
komórek i tkanek . Najprostszy
układ
optyczny
mikroskopu
składa się z dwóch elementów:
obiektywu i okularu.
BUDOWA MIKROSKOPU OPTYCZNEGO
OKULAR
Okular jest to soczewka lub zestaw
soczewek, umieszczonych w tubusie
mikroskopu, służący do powiększenia
obrazu obserwowanego przez mikroskop.
Zbierają obraz rzeczywisty z obiektywu
tworząc obraz pozorny. Najczęściej
stosowane są okulary o powiększeniu
10x. Okulary pomiarowe umożliwiają
(po
wyskalowaniu)
wykonywanie
pomiarów
długości
i
szerokości
obserwowanych obiektów.
TUBUS
Tubus jest to obudowa urządzeń optycznych.
W mikroskopie optycznym zajmuje przestrzeń
pomiędzy obiektywem, a okularem. Jest
elementem ruchomym, przesuwnym w celu
regulacji odległości pomiędzy obserwowanym
obiektem, a obiektywem. Długość lT tubusa
nazywana jest długością drogi optycznej, jaką
przebywa promień biegnący po osi optycznej od
płaszczyzny oporowej gwintu obiektywu do
płaszczyzny oporowej okularu.
OBIEKTYW
Obiektyw jest to zespół soczewek tworzący
odwrócony, rzeczywisty obraz obiektu, oglądanego
przez okular. W mikroskopie optycznym obiektyw
zbudowany jest z soczewki czołowej o ogniskowej
rzędu kilku milimetrów. Działa on jak lupa, a jego
powiększenie wizualne wynosi:
POWIĘKSZENIE MIKROSKOPU
Całkowite wizualne powiększenie mikroskopu Pc
jest iloczynem powiększenia poprzecznego
obiektywu βob i powiększenia wizualnego
okularu:
Pc = βob·Pok
W
typowym
mikroskopie
maksymalne
powiększenia są nie większe niż 2000 (obiektyw
x100, okular x16). Większe powiększenia uzyskać
trudno ze względu na dyfrakcję światła
na soczewkach.
ZDOLNOŚĆ ROZDZIELCZA MIKROSKOPU
Wielkość, która charakteryzuje mikroskop pod
względem rozróżniania drobnych szczegółów
badanego przedmiotu. Zależy od rodzaju
preparatu testowego, sposobu jego oświetlenia,
stopnia spójności światła i innych czynników, jak
np. od jakości wzroku. Określamy ją jako
odwrotność najmniejszej odległości d pomiędzy
punktami, które jeszcze rozróżniamy jako
oddzielne:
TECHNIKI OBSERWACJI:
JASNE POLE WIDZENIA
Podstawowa technika obserwacji w mikroskopii
optycznej. Polega na oświetleniu preparatu wiązką
światła uformowaną przez kondensor i różnicy
pochłaniania światła oświetlającego. W świetle
przechodzącym
światło
przechodzi
przez
przezroczysty
przedmiot,
następnie
trafia
do obiektywu mikroskopu. W świetle odbitym
przepuszczalne
zwierciadło
kieruje
światło
z oświetlacza do wnętrza tubusa mikroskopu tak,
że nieprzezroczysty przedmiot jest oświetlany
od ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz