Mikroekonomia - pojecie popytu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - pojecie popytu - strona 1 Mikroekonomia - pojecie popytu - strona 2 Mikroekonomia - pojecie popytu - strona 3

Fragment notatki:

POPYT (Demand)
Popyt to (maksymalna) ilość danego dobra, jaką nabywcy są gotowi zakupić przy różnym poziomie
ceny
/Begg/
Popyt jest to zatem potrzebna ilość dobra, za które nabywca gotowy jest zapłacić ustaloną na rynku
cenę, dysponując do tego odpowiednią sumą pieniędzy, czyli poparta odpowiednimi zasobami chęć
klienta do nabycia dóbr i usług w danym momencie i w danym miejscu.
Popyt na wykresie pokazuje krzywa popytu.
Popyt jest to zatem ILOŚĆ DOBRA w FUNKCJI CENY: Q = fD(P)
Klient zgłasza popyt na rynku, jeśli dla różnych poziomów cen określa jednoznacznie ilość produktu,
którą będzie skłonny kupić.
Determinanty popytu
czyli co wpływa na popyt?
RYNKOWE
 Poziom ceny danego dobra
 Wysokość realnych dochodów
 Poziomu cen innych dóbr - w szczególności dóbr substytucyjnych i komplementarnych
 Oczekiwania oraz faktyczne zmiany cen, dochodów i innych czynników
 Rodzaj produkowanego dobra efekt sieciowe, efekt
 Efekt sieciowy
POZARYNKOWE
 Indywidualnych preferencje (upodobania) konsumentów (związane z modą, gustami,
przyzwyczajeniami)
Liczba konsumentów
Efekty psychologiczne (efekt snoba)
Reklama
Czynniki demograficzne (liczba ludności, struktura wiekowa, płciowa, stan cywilny,
wykształcenie, wyznanie…)
Warunki geograficzne, klimatyczne
Pora roku
Sytuacja gospodarcza, polityczna
UWAGA: Zwróć uwagę, że zależność funkcyjna P
= Q jest na tym wykresie przedstawiona
odwrotnie niż w przypadku niemal wszystkich
innych funkcji w ekonomii i matematyce:
zamienione są osie. Na pionowej osi rzędnych
(0Y) mamy zmienną niezależną (P), która
wpływa na zmienną zależną (Q), która jest
odkładana na poziomej osi odciętych (0X). Jest
to konsekwencja zachowania tradycyjnej
prezentacji popytu i podaży.
PAMIĘTAJ O TYM!
Krzywa popytu jest opadająca (ma
ujemne nachylenie) - gdy cena spada,
popyt rośnie
Gdy np. rośnie dochód realny -
rośnie popyt dla każdej ceny na
rynku (krzywa przesuwa się w
prawo)
„Przesunięcia wzdłuż krzywej” a
„przesunięcia krzywej”
 Praktyczna rada do różnych krzywych i modeli:
 Jeśli chcemy wiedzieć, jak wpłynie na jedną ze zmiennych


(…)

…”) - przesuwamy
cały wykres/krzywą zgodnie z logicznym wpływem zmiany tej
wielkości na zmienną zależną
„Inne” dobra
 Substytucyjne - są wstanie zastąpić dane dobro
gdy cena dobra substytucyjnego (B) maleje, spada popyt na to
dobro A (bo rośnie popyt na dobro B) (i odwrotnie)
 Komplementarne - dobra uzależnione od siebie nawzajem -
korzystanie z dobra komplementarnego wymaga tego pierwszego
dobra…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz