Mikroekonomia - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2926
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - opracowanie - strona 1 Mikroekonomia - opracowanie - strona 2 Mikroekonomia - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

doc zajmuje 12 stron i zawiera opracowanie z przedmiotu mikroekonomia, który prowadzi dr Katarzyna Glinka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W pliku znajdują się takie informacje jak: inwestor rzeczowy i finansowy, pośrednik, rynek pieniężny i kapitałowy, funkcje i uczestnicy rynku pieniężnego, międzynarodowy rynek pieniężny, LIBOR, LIBID, WIBOR, WIBID, NBP, operacje otwartego rynku, funkcje rynku kapitałowego, popyt, alokacja, mobilizacja, ocena i transformacja kapitału, instrumenty rynku kapitałowego oraz giełda.

Oprócz tego materiał przedstawia takie tematy jak: wskaźnik Dow Jones, wskaźnik CAC 40, NIKKEI 225, dematerializacja papieru wartościowego i jego obrotu, centralizacja obrotu, GPW, WIG 20, MIDWIG, TECHWIG, WIRR, NIF, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy ekonomicznych oraz emitenci.

Notatka rozjaśni podstawowe informacje związane z mikroekonomią, rynkami i przepływami pieniężnymi oraz pozwoli przygotować się odpowiednio na zajęcia.

Podstawowe określeniaWarunkiem wzrostu gospodarki jest inwestowanie. Aby inwestował niezbędne są środki finansowe. Ich źródłem mogą być niewykorzystane środki finansowe zwane oszczędnościami. Istnieje więc potrzeba wystąpienia mechanizmu pozwalającego na przesunięcie czasowo wolnych środków od oszczędzających do inwestujących. Aby mechanizm taki mógł funkcjonować potrzebni są: · inwestor rzeczowy - inwestujący w maszyny, czynniki produkcji, itp. w celu wytwarzania dóbr, głównie dóbr inwestycyjnych, · inwestor finansowy - użyczający kapitału inwestorowi rzeczowemu w zamian za wynagrodzenie, · pośrednik. Inwestor rzeczowy na własną inwestycję potrzebuje odpowiedniej wielkości kapitału na odpowiedni czas i za odpowiednią cenę. Źródłem tego kapitału może być posiadający oszczędności, czyli inwestor finansowy. Jednakże "zgranie" powyższych cech kapitału indywidualnego inwestora finansowego i rzeczowego w praktyce jest trudne.W tej sytuacji wygodniej posłużył się pośrednikiem, który będzie transformował kapitały inwestora indywidualnego na formę użyteczną dla inwestora rzeczowego. W celu transformacji kapitału pośrednik (dowolna instytucja finansowa) korzysta z odpowiednich instrumentów. Tym co dokonuje "dopasowania" strumienia oszczędności przekształconego w kapitał inwestora finansowego i strumienia kapitału inwestora rzeczowego przy pomocy odpowiednich instrumentów jest rynek finansowy. Rynek finansowy jest pojęciem abstrakcyjnym i nie oznacza konkretnego miejsca, lecz procesy kupna sprzedaży kapitału za koszt/wynagrodzenie, którym jest procent. Rynek finansowy jest więc abstrakcyjnym miejscem na którym dochodzi nieustannie do zawierania i wykonywania transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe.W zależności od terminu zwrotu kapitału rynek finansowy dzieli się na dwa główne segmenty: · rynek pieniężny - na którym dokonywane są operacje finansowe krótkoterminowe, a przedmiotem obrotu jest kapitał o nieprzekraczalnym terminie zwrotu 1 rok obejmujący min.: rynek lokat międzybankowych, rynek krótkoterminowych papierów wartościowych i kredyty krótkoterminowe. · rynek kapitałowy - na którym przedmiotem obrotu jest kapitał o terminie zwrotu w zasadzie przekraczającym 1 rok, obejmujący m.in. rynek średnio i długoterminowych papierów wartościowych oraz średnio- i długoterminowych kredytów. Na rynku finansowym tak pieniężnym jak i kapitałowym duże znaczenie mają dzisiaj operacje walutowe i w ich kontekście możemy mówić

(…)

… posiadającymi licencje maklerów i doradców inwestycyjnych, · prowadzi bank informacji o rynku kapitałowym, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych i Komitetu Rynków Rozwijających się (EMC). Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. utworzony w 1991 roku jako dział GPW, od listopada 1994 roku działa jako spółka akcyjna Skarbu Państwa, NBP…
…. Możliwość inwestowania w instrumenty pochodne stwarza funduszom znacznie większe możliwości tworzenia zróżnicowanych strategii inwestycyjnych. Instrumenty pochodne (derywaty) to instrumenty rynku kapitałowego, których wartość zależy od ceny innego instrumentu zwanego bazowym lub pierwotnym. Instrumenty pochodne są formą "ubezpieczenia" od ryzyka związanego ze zmianami cen instrumentów bazowych. Derywaty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz