mikrobiologia, ćwiczenia 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
mikrobiologia, ćwiczenia 5  - strona 1 mikrobiologia, ćwiczenia 5  - strona 2 mikrobiologia, ćwiczenia 5  - strona 3

Fragment notatki:


Mikrobiologia  ywności – II rok Towaroznawstwo  Copyright @ 2009 – Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej, UR Kraków  1  Ć wiczenie 5  Enterobacteriaceae  – pałeczki jelitowe  Do tej rodziny nale y wiele drobnoustrojów mających znaczenie w mikrobiologii i analizie produktów  ywnościowych.  Wiele  ich  rodzajów  powoduje  u  człowieka  zaburzenia  przewodu  pokarmowego  i  dlatego  znajomość  ich  jest  bardzo  wa na  z  punktu  widzenia  higieny  ywności.  Są  to  zdecydowanie  chorobotwórcze pałeczki durowe i duru rzekomego ( Salmonella ) oraz czerwonki ( Shigella ), a ponadto  względnie chorobotwórcze pałeczki okrę nicy ( Escherichia coli ) i odmieńca ( Proteus vulgaris ), inne  stanowią normalną mikroflorę przewodu pokarmowego, mogą być chorobotwórcze.  Zasady podziału tej grupy opierają się na zdolnościach wytwarzania indolu i H2S, rozkładania cukrów  i alkoholi, rozrzedzania  elatyny i zu ywania cytrynianu jako źródła węgla.  Cechy charakterystyczne:  - morfologicznie są to pałeczki średniej wielkości (0,3-1,0 x 1,0-6,0µm),  - gramujemne,  - ruchliwe, okołorzęse lub nieruchliwe ( Klebsiella ,  Shigella ),  - nieprzetrwalnikujące,  - tlenowce względne (lub względne beztlenowce),  - mezofile, niehalofilne  - fermentują glukozę z wytworzeniem kwasu pirogronowego i gazu lub tylko kwasu,  - redukują azotany   do azotynów, niektóre do azotu.    Wyró nia się kilka rodzajów:  Escherichia, Salmonella, Proteus, Shigella, Yersinia, Serratia,  Klebsiella, Enterobacter.      Acetobacteraceae  – bakterie octowe    Fermentacja octowa jest to tzw. pseudofermentacja, poniewa  zachodzi w warunkach tlenowych.  CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O + Q    Cechy charakterystyczne:    - krótkie pałeczki,  - występują pojedynczo, po dwie lub w łańcuszkach,  -  mają  skłonność  do  przechodzenia  w  postacie  nieprawidłowe (inwolucyjne) pod wpływem silnego  zakwaszenia  środowiska  lub  w  wyniku  hodowli  w  temp. wy szej ni  optymalna,  Mikrobiologia  ywności – II rok Towaroznawstwo  Copyright @ 2009 – Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej, UR Kraków  2  - wiele gatunków wytwarza otoczki śluzowe,  - nie wytwarzają przetrwalników,  - są gramujemne,  - są typowymi tlenowcami,  - są mezofilami o optymalnej temperaturze wzrostu 25-35°C,  - najkorzystniejsze pH dla ich rozwoju to 4-6,5,  - giną w temp. 55°C w ciągu 15 minut.  3 rodzaje:  Acetobacter,   Gluconacetobacter, Gluconobacter

(…)


Antybiotyk – substancja organiczna wytwarzana przez drobnoustroje będąca produktem ich wtórnego
metabolizmu, wykazująca wysoką i wybiórczą aktywność przeciwbakteryjną, będąca jednocześnie
mało szkodliwą dla makroorganizmów.
Po raz pierwszy odkryte przez Flemminga w 1926 (1928) roku – penicylina – Penicillium notatum.
Obecnie istnieje ponad 3000 antybiotyków wytwarzanych przez:
- 67% promieniowce
- 20% grzyby,
- 12% bakterie właściwe – np. bacytracyna i polimyksyna tworzone przez Bacillus,
- 1% porosty.
Wśród promieniowców 80-90% antybiotyków wytwarzanych jest przez rodzaj Streptomyces.
Barwienie metodą Ziehl-Nielsena (barwienie bakterii kwasoodpornych)
- rozmaz,
- suszenie,
- utrwalanie,
- na utrwalony preparat działamy
fuksyną fenolową do tzw. trzeciej
pary,
- studzimy szkiełko,
- spłukujemy wodą…
…. Przebiega w bioreaktorach
(acetator Fringsa, cavitator, vinegator), w których zapewnione jest ciągłe mieszanie, napowietrzanie i
kontrola temperatury.
Copyright @ 2009 – Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej, UR Kraków
2
Mikrobiologia ywności – II rok Towaroznawstwo
Promieniowce (Actinomycetales)
Cechy charakterystyczne:
- pod względem budowy cytologicznej są podobne do
bakterii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz