Międzynarodowe stosunki polityczne - od podziału do zjednoczenia Niemiec

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki polityczne - od podziału do zjednoczenia Niemiec - strona 1

Fragment notatki:

Problem niemiecki po II wojnie światowej: od podziału do zjednoczenia Niemiec
I. Niemcy po II Wojnie Światowej - 1945 - 1949 1.Uzgodnienia na konferencjach „Wielkiej Trójki”:
- Teheran 28.11 - 1.12.1943 -
a) bezwarunkowa kapitulacja
b) projekty rozczłonkowania Niemiec
- Jałta 4.02. - 11.02.1945 -
a) określenie granic 4 stref okupacyjnych ( brytyjska, francuska, amerykańska, radziecka)
b) ustanowienie Sojuszniczej Rady Kontroli ( SRK ) z siedzibą w Berlinie
c) omówienie problemu reparacji
7.05 - bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy( wobec aliantów zachodnich) i 8/9.05 ( wobec ZSSR)
5.06 - „deklaracja berlińska” - przejęcie władzy zwierzchniej w Niemczech przez 4 mocarstwa
- Poczdam 17.07 - 2.08.1945 -
a) program 4D(denazyfikacja, demilitaryzacja, dekartelizacja i demokratyzacja)
b) przekazanie władzy Sojuszniczej Radzie Kontroli oraz Sojuszniczej Komendanturze Berlina. SRK miała obradować w gronie gubernatorów wojskowych poszczególnych stref i sprawować wspólną politykę w stosunku do Niemiec. W rzeczywistości decyzje podejmowali poszczególni gubernatorzy
c) reparacje miały obejmować łup wojenny i bieżącą produkcję przemysłową
2. Polityka mocarstw wobec Niemiec:
USA
- już w 1944 odejście od doktryny Morgentheau, zakładającej przekształcenie Niemiec w kraj rolniczo- pasterski
- do 1946/47 jednak dosyć restrykcyjna polityka w stosunku do Niemiec
- 09.1946 - przemówienie Byrnesa - konieczność odbudowy silnych Niemiec w sojuszu z Zachodem
- od 1947 zasadnicza zmiana, wynikająca z konieczności poszukiwania sojuszników w rywalizacji z ZSSR
Wielka Brytania - ogólnie łagodne podejście do Niemiec. Już od 1945 dążenie do ścisłej współpracy z USA przy okupacji
- 1946 - powołanie Rady Strefy i 2 urzędów: Centralnego Urzędu Gospodarki i Centralnego Urzędu Wyżywienia i Rolnictwa
Francja
- polityka jej silnie wiązała się z odwiecznym antagonizmem niem. - fr. Celem było maksymalne osłabienie Niemiec, dlatego prowadzono zabiegi o kontrolę nad Zagłębiem Ruhry i o oderwanie Nadrenii od Niemiec
- do 1947 prowadzenie polityki obstrukcyjnej w SRK
- 1947/48 - odejście od restrykcyjnej polityki, wskutek wpływu USA (silnie uzależnienie gospodarcze Francji od USA)
- 1.01.1947 - porozumienie między Wielką Brytanią a USA o połączeniu ich stref okupacyjnych - powstanie Bizonii ( dwustrefy )
- 05.06.1948 - ogłoszenie Planu Odbudowy Gospodarczej Europy ( Plan Marshalla ). Realizacja planu wymagała scalenia stref zachodnich. Francja wyraziła zgodę na dołączenie swej strefy do Bizonii
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz