Miedzynarodowe problemy energetyczne i środowiska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miedzynarodowe problemy energetyczne i środowiska - strona 1 Miedzynarodowe problemy energetyczne i środowiska - strona 2 Miedzynarodowe problemy energetyczne i środowiska - strona 3

Fragment notatki:


MIĘDZYNARODOWE PROBLEMY  ENERGETYCZNE I OCHRONY  ŚRODOWISKA    EGZAMIN – pierwszy termin pisemny, drugi pisemny, trzeci termin – o ile się komuś należy  Wyniki – na moodlu w ciągu 24 godzin, możliwośd oceny 5,5  Egzamin z notatek, bez listy na wykładach, brak definicji na pierwszym terminie – może byd definicja do  sprawdzenia jej poprawności (1 kartka A4) – częśd pytao testowych tak/nie, wielokrotny wybór, do 2 pytao  otwartych – trwanie egzaminu to ok. 20-30 min – elastyczny termin pierwszego egzaminu – 50% zdanie  egzaminu    Od drugiego terminu testy otwarte  Pytania są zmieniane w każdym teście  Uwaga na ściąganie!!  411 F – katedra i konsultacje    ZARZĄDZENIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA  JAKO STRATEGIA KONKURENCYJNA.  PRZYPADEK FREONÓW  CFC’s – chlorofluorowęglowodory - freon – lodówki, dziura ozonowa, dezodoranty, klimatyzacja    Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych  Edmer, Opschoor, Gabel    Du Pont – lycra, gore-tex, lakier do włosów – ogromny koncern zajmujący się wynalazkami typu freon i inne  chemikalia    Studium przypadku firmy Du Pont i chlorofluorowodowęglowodorów (freonów, CFC’s) – przykład 20- letniej ewolucji w postrzeganiu przez przedsiębiorstwa problemów środowiskowych    Wydatki na edukację ok. 36 mld w PL, sprzedaż netto za 1 kw. DuPonta - 8,5 mld $    Etap 1 – od połowy lat 70-tych do 1988 – decyzja Du Pont’a o zaprzestaniu produkcji CFC’s  Etap 2 - 1988 do chwili obecnej – proces opracowywania substytutów CFC’s    Historia CFC’s    Thomas Midgley – syntezacja freonów w 1930 (General Motors), medal Perkina 1937    Wcześniej przed lodówkami stosowano niebezpieczne gazy – Propan i Amoniak (skutkiem ich  rozszczelnienia była śmierd dziesiątków ludzi)    Inne zastosowania freonów:    Przy produkcji materiałów izolacyjnych – pianek    Pierwotnie zakładano, że jest on bezpieczny dla środowiska – bezwonny i bezbarwny    Przemysł elektroniczny/elektrotechniczny (zwoje, czyszczenie elementów itd.)    Zastosowanie podstawowe: lodówki i dezodoranty      1    Pierwsze sygnały o szkodliwości (Molina, Rowland,  Nature,  1974)  Ozon – trójatomowa cząsteczka tlenu – wchodzi w reakcje z freonem, uwalniając chlor, wchodzący w  reakcje z freonem – masowa produkcja freonów prowadzi do niszczenia warstwy ozonowej.    Ipac facto – badanie cytowania danych prac naukowych – świadczą o randze publikacji     Nature  czasopismo prestiżowe – wiarygodna publikacja    Lata 70. – Okres prosperity w USA - możliwośd zwrócenia uwagi na środowisko naturalne  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz