Mgr Zofia Wydymus

note /search

Kolokwium - opracowane pytania- finanse miedzynarodowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 567
Wyświetleń: 6153

...2. Przedstaw pozytywne i negatywne strony inwestycji zagranicznych w Polsce. Nasz kraj dobrze poradził sobie ze światowym kryzysem, co na pewno spowoduje lepsze postrzeganie polskiej gospodarki przez inwestorów i przyczyni się do napływu kapitału zagranicznego dzięki inwestycjom zagraniczn...

Referat Rachunek Zysków i Strat Rachunkowość Finan

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 5929

Rachunek zysków i strat Kolejnym elementem sprawozdania finansowego jest rachunek zysków i strat. 2. Pozwala na przeciwstawieniu przychodom osiągniętym z różnych rodzajów działalności kosztów poniesionych dla osiągniecia tych przychodów. Takie rozwiązanie koryguje się o zyski i straty nadzwyczaj...

Rachunkowość Finansowa - materiały

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 2709
Wyświetleń: 17997

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: zużycie materiałów wg cen rzeczywistych, prezentacja materiałów w bilansie, rozliczenie kosztów zakupu, sprawozdanie finansowe, cele sprawozdań finansowych, zasady poprawności sprawozdania finansowego, cechy jakościowe sprawozdania, rodzaje sprawozdań...

Rachunek zysków i strat- prezentacja

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2135

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Istota rachunku zysków i start, Przychody i zyski -Definiuje ustawa o rachunkowości jako uzasadnienie powstania w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych w formie zwiększenia...