Mgr Patrycja Ruszczyk

Zanik warstwy ozonowej i efekt cieplarniany

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Skutki niszczenia warstwy ozonowej: zamieranie planktonu - mniej ryb - mniejsze połowy (rybactwo i rybołówstwo.), niekorzystny wpływ na rośliny - mniejsze plony (rolnictwo), często występujący r...

Odnawialne żródła energii

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1645

odnawialne źródła energii Czym tak właściwie są odnawialne źródła energii? Definiuje się je jako „szeroki zakres samoodnawiających się źródeł energii, takich jak promieniowanie słoneczne, wiatr, przepływ wody, wewnętrzne ciepło Ziemi, biomasa itp., które mogą być wykorzystane przede wszystkim do ...

Zanik warstwy ozonowej i efekt cieplarniany

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1547

zanik warstwy ozonowej i efekt cieplarniany Dziura ozonowa Ozon, czyli trójtlenek, jest bezbarwnym gazem o charakterystycznym zapachu. W atmosferze istnieje jako jeden z milionów jej składników. Warstwa ozonowa znajduje się głównie w

Azbest - charakterystyka i podział

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1358

azbest Czym jest azbest? Nazwa azbest nie dotyczy żadnego konkretnego minerału, jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali. W zależności z jakim metalem krzemiany tworzą związek wyróżnia się kilka typów azbestu o różnej...

Formy ochrony przyrody - gatunki chronione

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

formy ochrony przyrody Różnorodne działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej zarówno na poziomie genetycznym, gatunkowym, jak i siedliskowym, nazywa się konserwatorskim systemem ochrony przyrody . Formy ochrony przyro...

Nawozy mineralne i pestycydy

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1631

nawozy mineralne i pestycydy Nawozy mineralne Zaczynamy od nawozów . Dzielimy je na organiczne i nieorganiczne (mineralne). Nawozy mineralne są wytwarzane fabrycznie i znany jest ściśle ich skład chemiczny. Większość z nich zawiera 3 pi...

Sposoby wchłaniania trucizn - Ksenobiotyk

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ksenobiotyk (z gr. ksenos - obcy i bioticos) - związek chemiczny występujący w organizmie, który ani go nie produkuje ani też w normalnych warunkach nie przyjmuje z pożywieniem. Inaczej mówią...

Lecznicze i toksyczne dzialania substancji chemicznych - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Lekozależnosc – najłagodniejsza forma toksykomani, powoduje przyzwyczajenie farmakologiczne i tolerancję organizmu na lek = zwiększone dawki leku = zmiany psychotoksyczne = głębokie zmiany w usposobieniu i zachowaniu się człowieka = uszkodzenia i ...

Nawozy mineralne i pestycydy-prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1645

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Przy nieumiejętnym stosowaniu wysokich dawek nawozów, szczególnie azotowych, pojawiają się pewne niebezpieczeństwa. Azotany -Azotyny - Jony amonowe Powoduje to: gromadzenie w częściach jadalnych...

Powstawanie HNO3 w atmosferze w dzien i noc

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Patrycja Ruszczyk
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1043

POWSTAWANIE KWASU AZOTOWEGO (V) W ATMOSFERZE (DZIEŃ I NOC) Kwas azotowy (V) jest istotnym czynnikiem zakwaszającym opad atmosferyczny. Powstaje z tlenków azotu, które w dużym stopniu pochodzą z reakcji spalania. Emisja tlenku azotu (II) do a...