Mgr Maria Roszyk - strona 9

Teoria podaży

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

TEORIA PODAŻY Nakłady a wielkość produkcji. Funkcja produkcji. funkcja produkcji ↓ czynniki produkcji → zdolności produkcyjne Funkcja produkcji określa zależność zdolności produkcyjnych Q od zaangażowanych w procesie wytwórczym czynników, np. pracy (L) i kapitału (K) Q = F ( K , L ) Zdolności p...

Teoria produkcji-podaży

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

W7 - Teoria produkcji (poda ż y) - koszty a produkcja PLAN : Przedsiębiorstwo i jego funkcje Przychód, koszty, zysk - wprowadzenie Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa Krzywe kosztów kra ń cowych i utargu kra ń cowego a optymalny poziom produkcji - rozwinięcie teorii podaży Decyzje produkcyjne pr...

Teoria produkcji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749

Podstawy teorii producenta - teoria produkcji Teoria produkcji jest analizą relacji, jakie występują między nakładem czynników produkcji a osiąganym z tego nakładu produktem. I. Funkcja produkcji Obrazuje zależność między wielkością poniesionych nakładów (ilością czynników produkcji) na produkc...

Teoria wyboru konsumenta

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1456

W6 - TEORIA WYBORU KONSUMENTA PLAN : Gospodarstwa domowe i jego funkcje Ograniczenia budżetowe - linie budżetowe, zmiany cen i dochodów Gusty konsumentów - krzywe obojętności Maksymalizacja użyteczności a wybór konsumenta - ścieżka wz...

Kredyt-wyjaśnienie terminu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Termin - kredyt - wywodzi się od łacińskiego słowa „credo”, co oznacza wierzę, ufam. W sensie ekonomicznym kredyt polega na odstąpieniu przez jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) określonej wartości w pieniądzu lub w towarze w zamian za obietnicę zwrotu w ustalonym terminie r...

Właściciele a menrdżerowie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Właściciele a menedżerowie Zakładaliśmy dotąd identyczność osoby właściciela przedsiębiorstwa i osoby menedżera, kierującego bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Przy takim ujęciu założenie o maksymalizacji zysku jako celu działalności przedsiębiorstwa ma naturalne uzasadnienie. Ponieważ stopi...

Wpływ zmian otoczenia na zachowanie i zyski oferenta monopol

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1253

Wpływ zmian otoczenia na zachowanie i zyski oferenta monopolisty Wielkość optymalnej produkcji, wysokość optymalnej ceny i wysokość maksymalnego możliwego do osiągnięcia zysku monopolisty oferenta zależą od parametrów otoczenia: kosztów produkcj...

Współpraca między oferentami

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Współpraca między oferentami Współpraca (czyli inaczej kooperacja) między podmiotami rynkowymi działającym po jednej stronie rynku może odbywać się na różnych płaszczyznach. Po pierwsze możemy mieć do czynienia z kooperacją pionową między przedsiębiorstwami, wówczas gdy współpracują ze sobą przed...

Wybór optymalnej metody produkcji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Wybór optymalnej metody produkcji i postęp techniczny w długim okresie czasu 1. Substytucje pracy ludzkiej i kapitału Praca ludzka jest jednym z najważniejszych czynników produkcji. Jej wpływ na efekty produkcyjne jest bardzo duży, często decydujący. Ponad to jest ona specyficznym czynnikiem prod...

Konkurencja doskonala - wykład

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791

FORMY ORGANIZACJI RYNKU W teorii ekonomii wyróżnia się 4 rodzaje konkurencji: konkurencja doskonała, monopol pełny, konkurencja monopolistyczna oraz oligopol. Cecha Doskonała