Mgr Maria Roszyk - strona 10

Koszty produkcji: klasyfikacja, koszty w czasie - wykłady

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

KOSZTY PRODUKCJI Koszty produkcji są elementem podejmowania decyzji r a cjonalnych decyzji przez producenta. Na ustalone w wyn i ku dokonanego wyboru ekonomicznego efekty, musi on ponieść określone nakłady, gdyż koszty produkcji obejm u ją zużycie posiadanych zasobów (praca, materiały, masz y ny ...

Operacje czynne - kredyty

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

OPERACJE CZYNNE KREDYTOWANIE DZIALALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH Kredyty obrotowe, które mogą funkcjonować jako: . kredyt w rachunku bieżącym: otwarty (in blanco) i kasowy , . kredyt w rachunku kredytowym, który może zostać udzielony jako: kredyt docelowy, kredyt na pokrycie wymagalnych zo...

Model monopolu pełnego

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

MODEL MONOPOLU PEŁNEGO Monopol pełny mamy na rynku wówczas, gdy w danej gałęzi przemysłu istnieje tylko jedno przedsiębiorstwo wytwarzające produkt nie posiadający substytutów. Model monopolu pełnego opiera się na czterech założeniach: Produkty jednorodne lub zróżnicowane - zakłada się, że na r...

Producent w gospodarce rynkowej

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

ROLA I CEL DZIAŁALNOŚCI PRODUCENTA W GOSPODARCE RYNKOWEJ Producent jest podmiotem gospodarczym, który decyduje co i ile produkować. Decyzje producentów znajdują odzwierciedlenie w kszta ł towaniu się popytu rynkowego na czynniki produkcji oraz w kształtowaniu się podaży wyprodukowanych dóbr. Zada...

Mikroekonomia - pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1036

1. Istota i charakter praw Ekonomicznych Należą do praw naukowych stanowią konsekwencję działań ludzi w procesie gospodarowania, które to działania mogą być nieprzewidywalne, subiektywne związku z tym sam charakter praw będzie nieco różnił się od praw w naukach przyrodniczych. Działanie ludzi uwa...

Rynek nieruchomości - podaż

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

RYNEK NIERUCHOMOŚCI - PODAŻ PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU NIERUCHOMOŚCI Podaż wszelkich nieruchomości jest rezultatem współdziałania dwóch czynników: - wytwarzania nowych zasobów nieruchomości - zmian w dotychczasowym użytkowaniu istniejących nieruchomości. Możemy zatem podzielić rynek nieruchomo...

Ekonomia - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Ojcami ekonomii są: Arystoteles i Ksenofont: Oikos - dom Nomos - prawo }Oznaczało zasady prowadzenia gospodarstwa domowego NAUKA - jest to systematyczne przedstawianie rzeczywistości oparte na logicznie i metodologicznie uzasadnionych regułach Wiedza aspirująca do miana nauki musi posiadać: ...

Rózne warianty niedoskonałej konkurencji na rynku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W dotychczasowej analizie rozpatrywaliśmy przypadki, kiedy oferenci i konsumenci byli tak rozproszeni, że żaden z nich nie mógł samodzielnie wpływać na zmiany ceny na rynku. Działania jednego podmiotu gospodarczego nie miały żadnego wpływu na sytu...

Równowaga rynkowa w kórtkim okresie czasu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W poprzednim wykładzie zostało pokazane jak będzie się zmieniać optymalna wielkość produkcji pojedynczego przedsiębiorstwa działającego na rynku o doskonałej konkurencji, gdy cena rynkowa będzie ulegała zamianie. Na podstawie przeprowadzonej tam a...