Mgr Maria Roszyk - strona 8

Rynek doskonale konkurencyjny - Krzywa popytu indywidualnego firmy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1092

KONKURENCJA DOSKONAŁA W poprzednich rozdziałach analizowaliśmy różne pojęcia kosztów. Zdobyta w nich wiedza pozwoli nam bliżej wyjaśnić zjawisko podaży rynkowej, czyli ilości jakie firmy i całe gałęzie wytwórstwa skłonne są oferować przy różnych poziomach cen. Związek pomiędzy kosztem produkcji a w...

Rynek i jego elementy - Rynek regulowany

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1162

Rynek i jego elementy Pojęcie „ rynek „ wywodzi się od niemieckiego słowa „ring” oznaczającego w średniowieczu okrągły plac, na którym dokonywano transakcje handlowe. W rzeczywistości jednak można spotkać wiele odniesień do pojęcia „rynek”. Po pierwsze, jest on określany jako miejsce zawierania i p...

Rynek, popyt, podaż, elastyczność popytu i podaży

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

Rynek, popyt, podaż, elastyczność popytu i podaży I. Rynek i gospodarka rynkowa RYNEK Proces , przy pomocy którego kupujący i sprzedający określają co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunkach Całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają Powstaje w odpo...

Rynek, popyt, podaż - Elastyczność

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1022

RYNEK 1. POPYT Popyt - zapotrzebowanie na dany towar, za który nabywca gotowy jest zapłacić ustaloną na rynku cenę, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem pieniężnym Czynniki kształtujące popyt: realne dochody cena danego towaru ceny dóbr substyt ucyjnych (zastępujących dane dobro) i komple...

Rynki o monopolistycznej konkurencji - Przychód krańcowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Rynki o monopolistycznej konkurencji. W dotychczasowej analizie omówiliśmy najpierw konkurencję doskonałą i monopol oferenta. Są to dwa skrajne przypadki form rynku, które w pełnej postaci w realnych gospodarkach rynkowych praktycznie nie występuj...

Rynki oligopolistyczne - Homogeniczny duopol oferentów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

Rynki oligopolistyczne. Ustalenia wstępne. Rynki oligopolistyczne różnią się od form wcześniej rozpatrywanych tym, że po stronie oferentów bądź nabywców jest na tyle mało podmiotów gospodarczych, że działania jednego z nich w sposób widoczny zmieniają sytuację ekonomiczną pozostałych nielicznych p...

Rynki pracy - Stawki płacy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

Rynki pracy Podaż pracy Praca jest jednym z czynników produkcji sprzedawanych przez gospodarstwa domowe przedsiębiorstwom. Jest jednak czynnikiem produkcji o specyficznych własnościach. Trzeba bowiem zwrócić uwagę na fakt, że praca jest dla wi...

Struktury rynkowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Podstawowe struktury rynkowe Ważnymi elementami wpływającymi na kształt struktury rynkowej są zarówno czynniki demograficzne, geograficzne i kulturowe (np. styl życia, tradycje), jak i czynniki ekonomiczne, technologiczne, ustrojowe i polityczne. Stąd struktura rynkowa może być opisana różnymi ka...

Teoria kosztów komparatywnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043

TEORIA KOSZTÓW KOMPARATYWNYCH David Ricardo (1772-1823) - przedstawiciel klasycznej szkoły ekonomii, twórca teorii kosztów komparatywnych Do czasów D.Ricardo panował pogląd, że przesłanką międzynarodowego podziału pracy są różnice w absolutnych kosztach wytwarzania. Ricardo dowiódł, że nie jest...