Mgr Daria Motała - strona 12

Powodzenie innowacji - wykład

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

POWODZENIE INNOWACJI Wprowadzenie. Sprawdzenie przygotowania sali wykładowej do zajęć Sprawdzenie przygotowania studentów do zajęć Wprowadzenie w problematykę tematu. Ogólne wskazówki do zarządzania procesem innowacji. Rozpoznaj problem lub zagrożenie Powodzenie innowacji zazwyczaj przejawia s...

Podstawy zarządzania - zagadnienia cz. 2

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

1. Zarządzanie organizacją jako proces decyzyjny, funkcje menedżera w zarządzaniu organizacją - Podejmowanie decyzji jest istotą procesu zarządzania aby móc podejmować decyzje musi być spełniony szereg warunków z których trzy mają decydujące znaczenie - sytuacja decyzyjna tzn. taka która zmierza ...

Podstawy zarządzania - zagadnienia cz. 3

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

1. Czym jest kierowanie ? Kierowanie , to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich innych jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów. 2. Czym jest optymalizacja ? Optyma lizacja - proces poszukiwania najlepsz...

Zaliczenie pytania 2

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

TESTY Z ZARZĄDZANIA W skład parametrów struktury org. nie wchodzi wymiar: formalizacji biurokracji centralizacji konfiguracji specjalizacji Rozpiętość kierowania to: rodzaj konfiguracji fonna zasięgu kierowania ogólna ilość podwładnych podporządkowana danemu kierownikowi odległość org....

Zaliczenie pytania 3

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

TESTY Z ZARZĄDZANIA 1. Stosunki organizacyjne to m.in. stosunki: należenia do różnych systemów dyferencjacji dywersyfikacji hierarchicznej zależności 2. Istnienie kanałów informacyjnych (komunikacji) w przedsiębiorstwie jest rezultatem: regulacji administracyjnych stosunków organizacyjnych ...

Zaliczenie pytania 4

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

1.Stosunki organizacyjne to m.in. stosunki: a / należenia do różnych systemów b / dyferencjacji c / dywersyfikacji d / hierarchicznej zależności 2.Istnienie kanałów informacyjnych (komunikacji) w przedsiębiorstwie jest rezultatem: a / regulacji administracyjnych b / stosunków organizacyjny...

Zarzadzanie jako forma kierowania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Zarzdzanie jako forma kierowania Sterowanie STEROWANIE - najbardziej uniwersalne pojcie - …wszelkie celowe oddziaywanie jednego systemu na inny w celu otrzymania takich zmian przebiegu procesu zachodzcego w przedmiocie sterowania lub stanu sterowanego systemu w danej chwil, które uwaa si za podan...

Zarzadzanie przez konflikt

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

Zarządzanie przez konflikt 1. Istota konfliktu Słowo „konflikt” pochodzi od łacińskiego conflictus, co oznacza „zderzenie”, jest również określane, jako: sprzeczność dążeń, niezgodność interesów, poglądów, antagonizm, kolizja, spór, zatarg. Konflikt powstaje najczęściej wtedy, gdy występuje ...

Diagram Ishikawy - koła jakości

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1246

DIAGRAM ISHIKAWY DIAGRAM ISHIKAWY Kaoru Ishikawa to współtwórca kół jakości, tzn. grup roboczych, w których robotnicy spotykali się po to, aby omawiać propozycje udoskonaleń. Ishikawa...

Dzialania zorganizowane i zasady zarzadzania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

1. Pojęcie kierowania, zarządzania i organizacji. Kierowanie to sztuka pracowania poprzez innych ludzi, polegająca na wskazywaniu dróg oraz na kontroli działania podwładnego i pobudzająca ludzi do pracy. Jest do działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania innych rzeczy zgodne z celem teg...