Mgr Daria Motała - strona 13

Etyczny aspekt zarzadzania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

2010-06-06 1 Etyka – osobiste przekonania jednostki  dotyczące zachowania słusznego lub  niesłusznego. Zachowanie etyczne – takie, które mieści się  w ogólnie przyjętych normach społecznych. Zachowanie nieetyczne – takie, które nie  mieści się w ogólnie przyjętych normach  społecznych. Kształtowa...

Etyczny aspekt zarządzania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

2010-06-06 1 Etyka – osobiste przekonania jednostki  dotyczące zachowania słusznego lub  niesłusznego. Zachowanie etyczne – takie, które mieści się  w ogólnie przyjętych normach społecznych. Zachowanie nieetyczne – takie, które nie  mieści się w ogólnie przyjętych normach  społecznych. Kształtowa...

Funkcje zarządzania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

2010-06-06 1 proces, w którym mened erowie formułują  określone cele organizacji i dą ą do ich  realizacji ustalanie celów, ich rodzaju, po ądanego  poziomu oraz czasu i miejsca ich osiągania, a  tak e dobór metod ich realizacji proces polegający na świadomym ustalaniu  kierunków działania oraz p...

Historia i rozwój nauki o zarządzaniu

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

2010-06-06 1 Historia i rozwój nauki o  zarządzaniu Zestawienie problematyki Przed nauką o zarządzaniu Kierunek naukowego zarządzania Kierunek administracyjny Kierunek human relation Podejście systemowe Koncepcje gry organizacyjnej K...

Przywództwo i kierowanie

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1029

2010-06-06 1 Przywódzwo i kierowanie Przywódcy a kierownicy • Przywódcy - ludzie, którzy potrafą wywierać  wpływ na innych. • Kierownicy – są mianowani i dysponują legalną  władzą nagradzania i karania. • Nie wszyscy kierownicy są przywódcami i nie  wszyscy przywódcy są kierownikami.  Teorie przy...

Podejmowanie decyzji gospodarczych

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

2010-06-06 1 Jest to odchylenie stanu  istniejącego od stanu  po ądanego, które  wymaga skorygowania, Swoisty stan napięcia  między celami, do  których się dą y a  posiadanym obrazem  otaczającej  rzeczywistości.  STAN PO ĄDANY STAN ISTNIEJĄCY PROBLEM  DECYZYJNY Przedmiotowe – odchylenie pomiędzy...

Podstawy zarządzania - opracowanie wykładów

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: geneza nauk o zarządzaniu, klasycy zarządzania (amerykańscy, francuscy) szkoły w nauce organizacji i zarzadzania, organizacja...