Mgr Daria Motała - strona 11

Diagram Ishikawy - udoskonalenia

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952

DIAGRAM ISHIKAWY DIAGRAM ISHIKAWY Kaoru Ishikawa to współtwórca kół jakości, tzn. grup roboczych, w których robotnicy spotykali się po to, aby omawiać propozycje udoskonaleń. Ishikawa...

Doskonalenie struktury organizacyjnej - Zasoby ludzkie

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

1. Istota i przesłanki doskonalenia struktury organizacyjnej struktura organizacyjna - ogół powiązań między elementami jakiejś całości oraz elementami a całością. Każda całość może być rozpatrywana pod wieloma względami, z wielu punktów widzenia - wielowymiarowość analizy. Dla menadżera SO to podzi...

Działania zorganizowane i zasady zarządzania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

1. Pojęcie kierowania, zarządzania i organizacji. Kierowanie to sztuka pracowania poprzez innych ludzi, polegająca na wskazywaniu dróg oraz na kontroli działania podwładnego i pobudzająca ludzi do pracy. Jest do działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania innych rzeczy zgodne z celem teg...

Efektywność stylów kierowania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 973

Efektywność kierowania miara sprawności (robienia rzeczy we właściwy sposób) i  skuteczności (robienia właściwych rzeczy) kierownika,  czyli miara tego, w jakim stopniu wyznacza on i osiąga  odpowiednie cele EFEKTYWNOŚĆ  STYLÓW   KIEROWANIA Różne style kierowania  Przywództwo  Czynniki wpływają...

Elementy organizacji

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

2010-06-06 1 Koncepcja „sita”  Koncepcja „kapitału ludzkiego”   stawia za cel stopniowe wyselekcjonowanie najlepszych  jednostek i odrzucenie słabszych pracowników na wejściu i  wewnątrz przedsiębiorstwa odnosi się do organizacji adaptatywnej selekcja pracowników następuje od razu przy naborze do...

Zaliczenie pytania 1

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1001

A Adamiecki porównuje przedsiębiorstwo do kranu z kompotem, przez który przepływają koszty: Ogólnozakładowe Bezpośrednie Materiałów Robocizny Administrowanie to ważny i samodzielny obszar działalności polegający na: Programowaniu Usprawnianiu Decydowaniu Koordynowaniu Akcja jest: Papie...

Formalizacja - wykład

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

Formalizacja Formalizacja - zapis celów, budowy organizacji oraz reguł (zasad, metod, procedur) w niej obowiązujących; mechanizm koordynacji polegający na ograniczeniu dowolności zachowań jednostek i grup przez narzucenie im pisemnych norm uwarunkowań, przebiegu i rezultatów działania. Formaliza...

Globalizacja - definicja, geneza

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Co to jest globalizacja? W ostatnim czasie obserwujemy pewne zmiany w ekonomii w skali globalnej. Widzimy, że firmy z różnych części świata pojawiają się w egzotycznych dla nich miejscach. Jednocześnie rozwój nowoczesnych technologii powod...

Historia i rozwój nauki o zarzadzaniu

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

2010-06-06 1 Historia i rozwój nauki o  zarządzaniu Zestawienie problematyki Przed nauką o zarządzaniu Kierunek naukowego zarządzania Kierunek administracyjny Kierunek human relation Podejście systemowe Koncepcje gry organizacyjnej K...

Podejmowanie decyzji gospodarczych - Bariery wejścia

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

2010-06-06 1 Jest to odchylenie stanu  istniejącego od stanu  po ądanego, które  wymaga skorygowania, Swoisty stan napięcia  między celami, do  których się dą y a  posiadanym obrazem  otaczającej  rzeczywistości.  STAN PO ĄDANY STAN ISTNIEJĄCY PROBLEM  DECYZYJNY Przedmiotowe – odchylenie pomiędzy i...