Metrologia i monitoring - Populacja generalna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metrologia i monitoring - Populacja generalna  - strona 1

Fragment notatki:


4.1.Populacja generalna - zbiór wszystkich wartości równoważnej populacji obiektu. Może ona mieć liczbę skończoną lub nieskończoną. A)próbka losowa - fragment populacji generalnej b)próbka losowa prosta - stałe prawdopodobieństwo wylosowania danego parametru charakteryzujące populacji generalnej
4.2.Rozstęp - najmniejszy przedział w którym zmieszczą się wszystkie nasze wyniki R=nmax - nmin
4.3.Liczba klas k=sqr”n” n€C, k≤5ln­n; l=1+3,322lnn; 0,5sqrn≤k≤sqrn; k≤logn dla n≥10
4.4.Poziom istotności (α) 1-α) poziom ufności; 1- α= 95%; 1- α=0,95 ⇒α = 0,05
4.5.Częstość względna klasy pomiarowej- to iloraz liczebności konkretnej klasy przez liczebność próbki reprezentatywnej wi=ni/n gdzie: n- liczba całej próbki reprezentatywnej, wi- częstość względna
4.6.Częstość skumulowana - suma częstości względnych poszczególnych klas 4.7.Wariancja - miara rozproszenia danych pomiarowych. Średnia arytmetyczna odchyleń poszczególnych wartości od średniej arytmetycznej
dla n30; dla n30; dla n

(…)

… względnych poszczególnych klas 4.7.Wariancja - miara rozproszenia danych pomiarowych. Średnia arytmetyczna odchyleń poszczególnych wartości od średniej arytmetycznej
dla n>30; dla n<30
4.8.Odchylenie standardowe- miara rozproszenia wyników
dla n>30; dla n<30
4.9.Mediana 4.10.Mediana szeregu rozdzielczego gdzie:a-dolna granica klasy w której znajduje się mediana; b-długość klasy; nm- liczebność klasy mediany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz