Metody tworzenia dokumentów elektronicznych - egzamin

Nasza ocena:

4
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody tworzenia dokumentów elektronicznych - egzamin - strona 1

Fragment notatki:


METODY TWORZENIA ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Która z poniższych definicji najpełniej oddaje istotę dokumentu elektronicznego? Dokument elektroniczny to zapis na dowolnym nośniku komputerowym, posiadający strukturę logiczną, kontekst i treść. Dokument elektroniczny to zapis na dowolnym nośniku elektronicznym, posiadający strukturę logiczną, zawartość i treść. Dokument elektroniczny to zapis na dowolnym nośniku elektronicznym, posiadający określoną strukturę, objętość i treść. Dokument elektroniczny to dowolny zapis na komputerowym nośniku informacji. O dokumencie elektronicznym mówimy, że jest złożony w przypadku, gdy: struktura dokument znacząco wpływa na jego poprawną interpretację Struktura dokumentu znacząco wpływa na jego poprawną interpretacje, a dodatkowo dokument ten charakteryzuje się dużą objętością Zawartość dokumentu znacząco wpływa na jego interpretację Kontekst dokumentu znacząco wpływa na jego interpretację, a dodatkowo dokument ten charakteryzuje się dużą objętością. Które z poniższych aktów podaje definicje prawną dokumentu elektronicznego? Ustawa o ochronie danych osobowych kodeks karny ustawa o podpisie elektronicznym ustawa o rachunkowości Za fałszowanie bądź niszczenie dokumentów elektronicznych: Grozi taka sankcja karna jak za fałszowanie dokumentów tradycyjnych Grozi wyższa sankcja karna niż za fałszowanie dokumentów tradycyjnych Grozi niższa sankcja karna niż za fałszowanie dokumentów tradycyjnych Nie grozi żadna sankcja karna, gdyż brak jest prawnej definicji dokumentu elektronicznego. Które z poniższych standardów dotyczy problematyki dokumentów elektronicznych? OSI/ISO MOTIF PN-ISO/IEC 17799 ISO-8879:1986 Które z poniższych standardów nie definiuje zasad wymiany dokumentów elektronicznych? EDIFACT ANSI-X12 DCMI TCP/IP Który poniższych formatów zapisu nie należy do uznanych standardów wymiany dokumentów tekstowych w świecie nauki? .tex .html .ps .pdf Której z poniższych cech nie można zaliczyć do cech dobrego standardu? powszechny darmowy firmowy otwarty Cechą koncepcji tzw. Generic coding jest: Zapewnienie portowalności Zapewnienie efektywności implementacyjnej(kodowej) Operowanie poleceniami na poziomie Żadne z powyższych Angielskim rozwinięciem nazwy GML jest: Goldfarb, Mosher, Lorie

(…)

…%)
Helvetica to font należący do rodziny:
True Type
LinoType Library
Adobe
Bitstream
Który z poniższych fontów należy do rodziny fontów nieproporcjonalnych?
Courier
Helvetica
Times
Garamond
Garamond to:
Nazwa fontu
Nazwa stopnia pisma
Justunek
Żadna z powyższych
Który z niżej wymienionych stopni pisma jest najwyższy?
Kolonel
Cycero
Kwadrat
Petit
W przypadku stopnia pisma o nazwie cycero 1 firet wynosi:
4 pt.
6 pt.
10 pt.
12 pt.
W przypadku stopnia pisma o nazwie petit 1 spacja wynosi mniej niż:
2 pt.
4 pt.
6 pt.
8 pt.
System LaTeX pozwala a implementację zadas:
General coding
Specific coding
General coding i specific coding
Żadne z powyższych
Podstawowym plikiem wyjściowym systemu TeX jest:
.dvi .ps
.pdf
.out
Niezależnie od systemu, korzeniem struktury katalogów w systemie LaTeX zawsze jest: temp
tex…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz