Metody i narzędzia planowania finansowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody i narzędzia planowania finansowego-opracowanie - strona 1 Metody i narzędzia planowania finansowego-opracowanie - strona 2 Metody i narzędzia planowania finansowego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PLANOWANIE FINANSOWE
WYKŁAD 6 22.03.2011
Metody i narzędzia planowania finansowego Budżetowanie jako podstawowe narzędzie planowania finansowego
Metoda bilansowa i metoda nakładów i wyników w planowaniu finansowym
Planowanie zapotrzebowania na środki pieniężne
Do tworzenia planu wykorzystuje się bardzo różne narzędzia, metody, które pozwalają odpowiedzieć na nurtujące nas pytania dt. ruchu pieniądza, wartości pieniężnych, przejawów ruchu pieniądza w postaci przychodów, kosztów czy kształtowania aktywów i pasywów. Zakresy planów finansowych mogą być bardzo różne, od szczegółowych po ogólne.
Z pieniądzem i jego przepływami najbardziej kojarzy się narzędzie budżetowania. Mówimy, że ruchy pieniądza muszą się zsaldować, zbilansować, muszą pokazać efekt zależności. W związku z tym w planowaniu finansowym budżetowanie jest uważane za jedne z zasadniczych, podstawowych narzędzi planowania. W szczególności ma zastosowanie na poziomie operacyjnym czyli już przy planowaniu konkretnych zadań, problemów do rozwiązani, które mają służyć realizacji przyjętego celu finansowego. Budżetowanie może być tak jak planowanie finansowe narzędziem tworzenia celi budżetów, które w efekcie będą stanowić jeden całościowy plan finansowy przedsiębiorstwa. Tworzenie budżetu powinno być oparte na bardzo konkretnych zasadach, procesach. Budżetowanie powinno być:
oparte na zasadzie ciągłości, zatem należy uwzględniać rozwój pewnych kategorii
jawne, a więc podawane do wiadomości
oparte na zasadzie jedności, a więc mieć charakter budżetu łączącego różne kategorie
oparte na zasadzie równowagi
oparte na zasadzie uprzedniości
oparte na zasadzie zupełności, a więc wzięcia pod uwagę wszystkich elementów, które tworzą daną sytuację
Budżetowanie w praktyce może być realizowane różnymi metodami. Najważniejsze z nich to metoda bilansowa i metoda nakładów i wyników.
Metoda bilansowa to doprowadzenie do związania, zsaldowania zasób pieniężnych elementów wpływów, wydatków, przychodów, kosztów, aktywów, pasywów. Stosowanie metody bilansowej ma na celu doprowadzenie do zgodności dwóch różnych obszarów w których przejawia się pieniądz, doprowadzenie do zgodności różnych kategorii, które są przedmiotem planowania. Trzeba domknąć pozycje i zrównoważyć strony wpływów, wydatków, przychodów, kosztów, majątku, kapitału. Można w tej metodzie dążyć do ustalenia relacji między np. podejmowanymi działaniami a możliwościami majątkowymi i kapitałowymi.
Metoda nakładów i wyników zwraca uwagę na skuteczność, efektywność działań, badanie korzyści. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz