Metody analizy danych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody analizy danych - strona 1 Metody analizy danych - strona 2

Fragment notatki:

METODY ANALIZY DANYCH 1) Metoda opisowa (tzw. opisowa analiza danych, albo opis statystyczny) descriptive statistics
2) Metoda wnioskowania statystycznego inferential statistics Metody opisowe statystyka opisowa Liczbowa charakterystyka struktury danej zbiorowości, posługująca się pewnymi miarami opisowymi tendencji centralnej, dyspersji, asymetrii, itp. bez odwoływania się do mechanizmów stochastycznych (probalistycznych) odpowiedzialnych za generowanie zaobserwowanych danych. Metody wnioskowania statystycznego statystyka matematyczna Ilościowe metody formułowania ocen dotyczących badanej zbiorowości na podstawie badanej części tej zbiorowości (próby). Badanie pełne i próbkowe Przez populację rozumie się zbiór elementów (osób, produktów, zjawisk) mających pewne wspólne cechy i różniących się ze względu na inne cechy, będące przedmiotem badań statystycznych. cechy mogą być: rzeczowe, czasowe, przestrzenne
Badanie statystyczne może obejmować wszystkie jednostki populacji- badanie pełne , wyczerpujące lub
może mieć charakter wnioskowania o cechach populacji na podstawie analizy wybranych jej elementów - badanie częściowe , niewyczerpujące próbkowe.
Z wielu względów (wysoki koszt i duża czasochłonność) badanie pełnego ma często niszczący charakter pomiaru, np. w badaniach jakości produktów itp . coraz więcej badań statystycznych to badania niewyczerpujące (próbkowe). Charakterystyka badań pełnych i częściowych Elementy charakterystyki Badanie pełne Badanie częściowe Koszt całkowity Wysoki Relatywnie niski Czas badania długi Krótki Duża populacja Trudne w realizacji Wskazane Duże zróżnicowanie (rozproszenie) badanej cechy wskazane Oczekiwać należy małej dokładności szacunków Niszczący charakter obserwacji Nie wskazane Jedynie możliwe lub tańsze w realizacji Bogata problematyka badania Czasochłonne, kosztowne, trudne w realizacji wskazane ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz