Badania pełne i próbkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania pełne i próbkowe - strona 1 Badania pełne i próbkowe - strona 2 Badania pełne i próbkowe - strona 3

Fragment notatki:

Badania pełne i próbkowe Popularny lecz nieprawdziwy pogląd głosi, że badania próbkowe są mniej dokładne od badań wyczerpujących.
W rzeczywistości badania próbkowe w stosunku do badań pełnych obciążone są jedną dodatkową kategorią błędu, tj. błedem losowania (ang. Sampling error). Błąd ten jest przez statystyków najlepiej poznany i najlepiej potrafimy go zmierzyć.
W praktyce błąd ten bywa często najmniejszym składnikiem całkowitego błędu, którym obciążone są wyniki wielu badań ilościowych. Poza tym błędem istnieją 4 inne kategorie błedów: Błąd pokrycia jednostek badanej zbiorowości przez operat losowania (ang. Corerage error), który może być wynikiem wykorzystania w badaniu nieaktualnego lub niekompletnego spisu jednostek populacji. Błąd spowodowany brakiem odpowiedzi respondentów (ang. Manresporse error) Błąd pomiaru (ang. Measurement error), związany z zarejestrowaniem nieprawdziwych informacji o badanym respondencie. Błąd przetwarzania danych zebranych w trakcie badania (ang. Postsurvey processing error) Etapy procesu próbkowania: Zidentyfikowanie populacji
Sporządzenie operatu losowania
Wybór techniki pobierania próby
Określenie liczebności prób
Realizacja procesu pobierania próby
Ad. 1.
Zdefiniowanie populacji:
Określenie danej populacji powinno zawierać przynajmniej 3 następujące jej cechy (w statystyce nazywane cechami stałymi): rzeczową, czasową i przestrzenną.
Ad.2 Przez operat losowania (ang. Sampling Frome) rozumie się wykaz (spis) wszystkich jednostek badanej populacji.
W konkretnym badaniu operat losowania stanowić mogą: rejestr urzędowy (osób, instytucji, spółek), książka tele-adresowa lub telefoniczna, lista (np. zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie), komputerowa baza danych, mapa, itp.
Ad.3
Wybór techniki:
Techniki wyboru próby
Nieprobalistyczne Probalistyczne (losowe)
Monoprobability sampling probabilisty sampling
technigues techniques
*wybór przypadkowy
*wybór cenowy
*wybór kwatowy
*wybór metodą kuli śnieżnej
Probalistyczne techniki wyboru próby
Def. 1.
Losowy wybór próby to taki sposób pobierania próby, który spełnia 2 warunki:
-każda jednostka populacji ma dodatnie, znane prawdopodobieństwo dostania się do próby
-dla każdego zespołu jednostek populacji można ustalić prawdopodobieństwo tego, że w całości znajdzie się on w próbie
Częściowe badania statystyczne oparte na próbie losowej nazywamy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz