Metoda wskaźników pojemności informacyjnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda wskaźników pojemności informacyjnej - strona 1 Metoda wskaźników pojemności informacyjnej - strona 2 Metoda wskaźników pojemności informacyjnej - strona 3

Fragment notatki:

C. Metoda wskaźników pojemności informacyjnej
Dana relacja R(Yt, X1t, … Xkt), zdefiniujmy wszystkie podzbiory zbioru { X1t, … Xkt}, ich liczba jest równa L = 2k - 1.
Definiujemy wskaźnik pojemności indywidualnej zmiennych:
ml Hlj = rj2 / (1 + Σ [rij]) (l = 1,…,L, j = 1,…,mi)
i = 1 i≠j gdzie l oznacza numer podzbioru utworzonego ze zbioru zmiennych objaśniających wstępnie ustalonych, ml natomiast oznacza liczbę zmiennych objaśniających w kombinacji „l”.
Wskaźnik pojemności integralnej kombinacji o numerze „l”:
ml Hl = ∑ hlj j = 1
Indywidualne oraz integralne wskaźniki pojemności informacyjnej są unormowane i przyjmują wartości z przedziału [0, 1]. Przyjmują tym większe wartości, im zmienne objaśniające są silniej skorelowane ze zmienną objaśniana oraz im słabiej skorelowane są między sobą.
Ostatecznie jako zmienne objaśniające wybiera się te, które należą do podzbioru o maksymalnej pojemności integralnej.
Przykład: Podzbiory jedno-elementowe
Podzbiory dwu-elementowe
Podzbiory trój-elementowe
Podzbiory cztero-elementowe
C1 = {X1t}
C5 = {X1t, X2t}
C11 = {X1t, X2t, X3t}
C15={X1t,X2t,X3t,X4t}
C2 = {X2t}
C6 = {X1t, X3t}
C12 = {X1t, X2t, X4t}
C3 = {X3t}
C7 = {X1t, X4t}
C13 = {X1t, X3t, X4t}
C4 = {X4t}
C8 = {X2t, X3t}
C14 = {X2t, X3t, X4t}
C9 = {X2t, X4t}
C10 = {X3t, X4t}
Wskaźniki pojemności indywidualnej:
Wskaźniki zbiorów jedno-elementowych
Wskaźniki zbiorów dwu-elementowe
Wskaźniki zbiorów trój-elementowe
Wskaźniki zbiorów cztero-elementowe
H1 = r12 H51 = r12/(1+[r12])
H H111 = r12/(1+[r12]+[r13])
H151 = r12/(1+[r12]+[r13]+[r14]
H2 = r22 H52 = r22/(1+[r21])
H112 = r22/(1+[r21]+[r23])
H152 = r22/(1+[r21]+[r23]+[r24]
H3 = r32 H61 = r12/(1+[r13])
H113 = r32/(1+[r31]+[r32])
H153 = r32/(1+[r31]+[r32]+[r34]
H4 = r42 H63 = r32/(1+[r31])
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz