Metoda przekopów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda przekopów - strona 1 Metoda przekopów - strona 2 Metoda przekopów - strona 3

Fragment notatki:

Metoda przekopów
W procesie budowy obiektów metodą przekopów występuje etapowanie robót w układzie poprzecznym podobnie jak podczas drążenia wyrobisk podziemnych. Ko­nieczność realizacji budowli fragmentami może wynikać z takich przyczyn, jak:
• ograniczony zabudową dostęp do powierzchni terenu, np. wykop szerokoprzestrzenny zająłby całą szerokość ulicy,
• potencjalne zagrożenia, jakie stworzyłby dla otoczenia szerokoprzestrzenny wy­kop ze względu na możliwość odprężenia, naruszenia gruntu w jego spągu i w otocze­niu skarp, np. mógłby spowodować nierównomierne osiadanie sąsiednich budowli,
• trudności ustabilizowania skarp wyrobiska w gruntach słabych np. sypkich, bar­dzo mocno nawodnionych itp.,
• bardzo duże obciążenie skarp wykopu urządzeniami naziemnymi lub nadziemny­mi, np. sąsiedztwo silosów nie umożliwia odciążenia terenu wykopem ze względu na możliwą utratę ich stateczności,
• technologia wykonania obudowy wymusza etapowanie robót, np. budowa ścianek szczelinowych musi wyprzedzać budowę innych fragmentów budowli podziemnej.
Wykonywane różnymi technikami przekopy są lokalizowane w osi ścian konstruk­cji podziemnej. W pierwszej kolejności wykonujemy więc ściany budowli podziem­nej. Wykonana, pełnonośna ściana obudowy stałej zabezpiecza skarpę wykopu lub wy­robiska w jej zasięgu. Skarpy głębokiego przekopu są krótkotrwałe i znacznie łatwiej­sze do skutecznego ustabilizowania. Klasyczne konstrukcje ścian (murowane, betonowe, prefabrykowane itd.) mogą być wykonane również w sztolniach bez naruszenia po­wierzchni terenu (rys. 10.34). Obecnie powszechniejsze zastosowanie znajdują ściany szczelinowe lub palisady z pali typu Benoto. Miedzy gotowymi ścianami w różnej ko­lejności wykonuje stę płytę spągową i stropową, czyli można wyróżnić:
■ zwykłą metodę odkrywkową, kiedy wykonujemy wykop na pełną głębokość, sto­sując rozparcie lub kotwienie ścian, betonujemy płytę spągową, zamykamy obudowę płytą stropową, a następnie zasypujemy ją ziemią, odbudowując nawierzchnię (rys. 10.35), • metodę mediolańską w której wykonujemy wykop o małej głębokości do pozio­mu płyty górnej, realizujemy płytę i zasypujemy wykop oddając teren do zagospodaro­wania, a pozostałe roboty - drążenie wyrobiska i płytę spągową - wykonujemy meto­dą podziemną pod osłoną ścian i stropu obudowy stałej (rys. 10.36).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz