Metoda obliczeniowa przewodu wydatkującego po drodze-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Metoda obliczeniowa przewodu wydatkującego po drodze.
Przewód wydatkujący po drodze - w schemacie hydraulicznym przewodu zakłada sie, że na pewnym odcinku przewodu o stałych parametrach geometrycznych znajduje się pewna ilość gęsto rozmieszczonych poborów wody.
W celu uproszczenia obliczeń wprowadzono pojęcie przepływu zastępczego (obliczeniowy). Jest to taki przepływ, który na pewnym odcinku L powodowałby takie same straty hydrauliczne jak rzeczywisty, stale malejący przepływ Q.
Przepływ obliczeniowy dla danego odcinka:
gdzie:
Qk - przepływ na końcu odcinka, qw - rozbiór wody na całej długości odcinka, α - współczynnik, który mieści sie w granicach od 0,5 do 0,577 (α = 0,55).
Przebieg obliczeń sieci rozgałęzionych sprowadza się do znalezienia średnic rurociągów dla których spełniony jest warunek optymalnej prędkości przepływu wody, a następnie znalezienia start ciśnienia na każdym odcinku sieci. Ten ostatni parametr potrzebny jest do wykonania wykresu linii ciśnień, tym samym określenia ciśnienia końcowego w sieci u odbiorców.
Dla uproszczenia można przyjąć, że optymalna wartość prędkości przepływu powinna sie mieścić w granicach 0,8 - 1,2 m/s. Dolna granica prędkości to tzw. prędkość niezamulająca, przy której sieć ma zdolność do samooczyszczania z osadów.
Dobór średnicy wykonujemy dla przepływu obliczeniowego Qobl. Dla każdego odcinka sieci należy dobrać średnice przewodu tak, aby średnia prędkość przepływu wody w rurociągu zawierała się w przedziale 0,8÷1,2 m/s. Ponadto średnica przewodu powinna maleć w miarę oddalania się od zbiornika. Do określenia parametrów przepływu wody wykorzystujemy nomogram Manninga, który pozwala nam dla przepływu obliczeniowego Qobl dobrać średnice przewodu, określić średnią prędkość przepływu wody oraz odczytać spadek linii ciśnień (straty na długości).
Straty na długości hl otrzymuje sie poprzez pomnożenie spadku linii ciśnień i długości odcinka L. Straty miejscowe przyjmuje sie jako 10% strat na długości. Straty całkowite hstr=1,1×hl.
Dane dotyczące przepływów na poszczególnych odcinkach można nanieść w tabeli.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz