Metale nieżelazne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metale nieżelazne - wykład - strona 1 Metale nieżelazne - wykład - strona 2 Metale nieżelazne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Stopy żelaza są podstawowym tworzywem stosowanym we współczesnej technice, jednak nie można wyobrazić sobie rozwoju wielu jej dziedzin bez metali nieżelaznych i ich stopów. Metaloznawstwo stopów żelaza i metali nieżelaznych opierają się na wspólnych podstawach teoretycznych. Oba rodzaje stopów podlegają tym samym prawom: krystalizacji, rekrystalizacji, dyfuzji, przemian fazowych, termodynamiki, itp. Własności wszystkich stopów wykazują podobne zależności, np.: od wielkości ziarna, stopnia zgniotu, obecności defektów lub dyspersyjnych faz, itp. Istnieją wspólne metody badawcze obu rodzajów stopów. Podobnie przeprowadza się również obróbkę cieplną stopów metali nieżelaznych, choć parametry tej obróbki (np. temperatura) są różne. Specyfika stopów metali nieżelaznych polega na ich bardzo dużej ilości i bardzo zróżnicowanych własnościach. Są one interpretowane podstawie układów równowagi, które w różnych źródłach różnią się nieco wartościami składników faz i temperaturami przemian. Zmieniają się one w miarę stosowania coraz czystszych materiałów i coraz dokładniejszych metod analitycznych.
OZNACZANIE STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH
Oznaczanie stopów metali nieżelaznych przeprowadza się za pomocą znaków lub cech. W znakach stosuje się symbole chemiczne pierwiastków: na początku jest symbol zasadniczego składnika (osnowy), po czym następują symbole dodatków stopowych. W przypadków gdy ilość dodatków przekracza ok. 1,5%, następuje liczba wskazująca na średnia zawartość dodatku. Symbole składników są podawane w kolejności malejącej zawartości (np. CuSn4Zn3 oznacza to stop miedzi o zawartości ok. 4% Sn i ok. 3% Zn). Cecha stopu stanowi umowny znak literowy lub literowo-liczbowy, określający gatunek stopu. Nie ma jednolitej zasady oznaczania, na ogół na początku stawia się symbol podstawowego składnika (osnowy), po czym następuje symbol najważniejszego dodatku i liczba jego zawartości w procentach (np. AK20 oznacza stop AlSi21CuNi). Stosuje się następujące symbole składników:
A
aluminium
M
(na początku) mosiądz
B
beryl
N
nikiel
B
(na początku) brąz
O
ołów
C
cyna
Z
cynk
G
magnez
P
fosfor
K
krzem
P
A(na początku) stop do obróbki plastycznej
M
miedź, mangan
ALUMINIUM I JEGO STOPY Aluminium jest metalem stosunkowo nowym, lecz dzięki swym własnościom ma bardzo duże znaczenie przemysłowe

(…)

… własnościami mechanicznymi oraz dostateczną odpornością na korozję. Z tego względu są one szeroko stosowane na odlewy tłoków silników spalinowych, głowic cylindrów silników spalinowych, części maszyn oraz armatury okrętowej. Siluminy praktycznie nie podlegają obróbce cieplnej, a ich własności mechaniczne polepsza się przez specjalne zabiegi w stanie ciekłym, zwane modyfikowaniem. Stopy Al-Cu charakteryzują…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz