Menedżer

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Menedżer - strona 1 Menedżer - strona 2 Menedżer - strona 3

Fragment notatki:


O pożądanej jakości pracy menedżerskiej decydują: 1. trafne formułowanie rzeczywiście osiąganych celów,
2. zwracanie głównej uwagi na osiągane wyniki, a nie na trudności, które zawsze pojawiają się przy realizacji zadań,
3. umiejętności doboru zasobów i metod pod kątem le­galności, skuteczności i sprawności działań,
4. umiejętności pozyskiwania pracowników do zamierzo­nych działań,
5. opieranie się na „mocnych stronach", czyli faktycznych atutach swoich podwładnych,
6. stopień odwagi, wytrwałości i konsekwencji w realizo­waniu celów, jako przykład własnej postawy.
Nawyki skutecznego i sprawnego menedżera (1) I. Zarządzając organizacją ma się do czynienia z cztero­ma sytuacyjnymi realiami, nad którymi nie ma w zasa­dzie możliwości sprawowania skutecznej kontroli
1. czas szefa organizacji wydaje się należeć do wszyst­kich,
2. menedżerowie dopóty będą musieli być zawsze „do dyspozycji", dopóki nie podejmą zdecydowanych kro­ków dla zmiany tej rzeczywistości (jeżeli menedżer pozwoli przebiegowi wydarzeń decydować o tym, co robi, rozdrobni się w działaniach operacyjnych),
3. skuteczność i sprawność menedżera, jako członka or­ganizacji, zależy od tego, czy i jaki użytek z jego układu robią inni członkowie tejże organizacji,
4. menedżer znajduje się nie poza a wewnątrz organi­zacji; to co się wewnątrz niej dzieje to wysiłek i kosz­ty - rezultaty tylko występują na zewnątrz organiza­cji, bowiem organizacja spełnia się poprzez swój wkład w otoczenie zewnętrzne.
Nawyki skutecznego i sprawnego menedżera (2) II. Skuteczności i sprawności można się nauczyć. Trzeba sobie jednak odpowiedzieć na następujące pytania:
• co się na nie składa?
• czego się trzeba nauczyć?
• jakiego rodzaju będzie to nauka?
• czy będzie to wiedza (wiedzę zdobywa się systema­tycznie poprzez opanowywanie pojęć ogólnych i ro­zumienie występujących między nimi związków)?
• czy będzie to biegłość (możliwa do uzyskania poprzez ćwiczenia)?
• czy będzie to praktyka (wielokrotne powtarzanie tych samych elementów)?
Nawyki skutecznego i sprawnego menedże ra (3) III. Pięć nawyków skutecznego i sprawnego menedżera:
1. wie, na co poświęca czas pracy
• pracuje systematycznie nad zarządzaniem tą odro­biną czasu, którą kontroluje,
2. skupia się na otoczeniu organizacji
• „jakich rezultatów się ode mnie oczekuje" (kon­centracja na wynikach nie na samej pracy),
3. buduje zespół pracowniczy na zaletach swoich pod­władnych


(…)

… błędnych.
„Trudno oczekiwać zarządzania podwładnymi od szefów, którzy samymi sobą nie potrafią pokierować tak, by osiągnąć skutecz­ność"
Peter Drucker
„Nigdy nie natknąłem się choćby na jednego menedżera, który by się sku­tecznym urodził. ... Wszyscy ci skuteczni musieli się sprawności (efektywności) nauczyć"
Peter Drucker
Role menedżerskie jako odzwierciedlenie treści pracy menedżerskiej
Standardowe…
… uzyskania pożądanego rezultatu wdanej sytuacji działania. W literaturze poświęconej zarządzaniu wskazuje się na cztery ważne rodzaje umiejętności kierowniczych: Techniczne, interpersonalne, koncepcyjne oraz diagnostyczne i analityczne.
Umiejętności menedżerskie (2)
- umiejętności techniczne (technical skill) - umiejętności niezbędne do wykonywania lub zrozumienia zadań związanych z daną organizacją…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz