Mechanizm kolekularny fotoperiodycznie - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizm kolekularny fotoperiodycznie - wykład - strona 1 Mechanizm kolekularny fotoperiodycznie - wykład - strona 2 Mechanizm kolekularny fotoperiodycznie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Najefektywniejszym miejscem percepcji bodźca fotoperiodycznego są młode liście bądź liścienie.
W wyniku indukcji fotoperiodycznej powstaje w liściach induktor kwitnienia, który jest następnie transportowany do wierzchołków wzrostu pędu, gdzie zapoczątkowuje przemiany biochemiczne, anatomiczne, morfologiczne, zakończone wytworzeniem kwiatu.
Główną rolę w indukcji fotoperiodycznej odgrywa okres ciemny, noc. To jej długość determinuje zakwitanie
MECHANIZM MOLEKULARNY FOTOPERIODYCZNIE
W regulacji tego procesu biorą udział 2 fitochromy: labilny (Phy A) i stabilny (Phy B) W liściach roślin dnia krótkiego (SDP):
W ciemności poprzedzającą fazę jasną fotoperiodu zachodzi synteza fazy PrA
W fazie jasnej zachodzą:
I. Fotokonwersja fazy PrA do PfrA
II. Szybki rozkład czy transformacja PfrA i akumulacja produktu transformacji, zwanego fitochromem nieodwracalnym zbyt duże stężenie hamuje indukcję kwitnienia.
III. Synteza formy PrB
IV. Przekształcenie fazy PrB do PfrB
W fazie ciemnej stopniowo zanika Fitochrom nieodwracalny i pojawia się induktor kwitnienia.
LPD - rośliny dnia długiego - indukcja fotoperiodyczna związana jest z neutralnym działaniem fitochromu stabilnego (Chyb) a u roślin CPD fitochromu labilnego (PhyA).
W indukcji fotoperiodycznej oprócz układów fitochromowego uczestniczą także kryptochromy i światło o długości fali 400 - 500 nm. stymuluje kwitnienie. Oba układy mogą działać niezależnie lub synergistycznie lub antagonistycznie
INDUKTOY KWITNIENIA: Floringien - giberelina + antezyna  powstaje
w liściach transportowany do wierzchołka wzrostu.
KIEŁKOWANIE NASION - TYPY, PRZEMIANY METABOLICZNE
Podczas kiełkowania następuje aktywacja układów enzymatycznych zwykle przy czynnym udziale regulatorów wzrostu, czego wynikiem jest intensywna przemiana energii.
CZYNNIKI REGULUJĄCE KIEŁKOWANIE
ZEWNĘTRZNE
_ Temperatura
_ Wilgotność
_ Światło
_ Tlen
WEWNĘTRZNE
_ Budowa łupiny
_ Inhibitory
_ Stan zarodka
FIZJOLOGIA KIEŁKOWANIA (na przykładzie ziarniaków zbóż)
Wnikanie wody do nasion pęcznienie
Cytokininy przełamują działanie inhibitorów wzrostu
Gibereliny indukują wytwarzanie hydrolaz, które uruchamiają materiały zapasowe białka, produkty hydrolizy dostają się do zarodka
Cytokininy i auksyny bielma działają na zarodek
Zarodek zaczyna rosnąć przy dostępie wody i produktów hydrolizy
MORFOLOGIA KIEŁKOWANIA


(…)

… w nich substancje zapasowe (glukoza, fruktoza).
Faza kataboliczna - mobilizacja rezerwy, hydroliza cukrów, białek
Faza anaboliczna - synteza nowych białek
Spoczynek nasion
Wyróżniamy dwa typy stanu spoczynku
Spoczynek względny- wywołany jedynie brakiem odpowiednich warunków zew, a więc niedostatkiem wody, tlenu lub nieodpowiednia temperaturą. Ten typ spoczynku wykazuja nasiona większości roślin uprawnych…
… porysowanie skórki , w wyniku czego stają się one zdolne do kiełkowania. Twardą łupine można uszkodzić traktując nasiona stężonym kwasem siarkowym. W warunkach naturalnych tę przeszkodę kiełkowania pokonują bakterie i grzyby glebowe, które rozkładają celulozę, pektyny oraz inne substancje wchodzące w skład łupiny nasiennej.
Skaryfikacja - jeśli stan spoczynku nasion wywołany jest obecnością inhibitorów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz