Mechanika gruntów - Wykład 5: Wytrzymałość gruntów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanika gruntów - Wykład 5: Wytrzymałość gruntów - strona 1 Mechanika gruntów - Wykład 5: Wytrzymałość gruntów - strona 2 Mechanika gruntów - Wykład 5: Wytrzymałość gruntów - strona 3

Fragment notatki:


1 Wytrzyma Wytrzy łość gruntów •  definicja, podstawowe informacje o zjawisku, •  podstawowe informacje z fizyki, •  prawo Coulomba, •  parametry wytrzymałościowe gruntów, •  laboratoryjne (i polowe) badania wytrzymałości, •  Stany graniczne w gruncie,  •  znaczenie wytrzymałości gruntów w zagadnieniach  inżynierii (po co jest to nam potrzebne?). Wytrzymałość gruntów Wytrzymałość gruntu jest to maksymalny  opór stawiany przez grunt naprężeniom  stycznym w danym jego punkcie w  określonych warunkach obciążenia. Z. Wiłun, Zarys geotechniki 2 Proste Coulomba Φ u I D Φ u c u I L I L Grunty spoiste Grunty niespoiste NOMOGRAMY DO WYZNACZANIA WARTOŚCI PARAMETRÓW  WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH NA PODSTAWIE  PN 81/B–03020 Grupy konsolidacyjne gruntów spoistych A  – grunty spoiste morenowe skonsolidowane B  – grunty morenowe nieskonsolidowane oraz inne grunty spoiste skonsolidowane C  – inne grunty spoiste nieskonsolidowane D  – i ły, niezależnie od pochodzenia geologicznego 3 Wzór Brincha, Hansena i Lundgrena (1960) wg. Z. Glazera φ = 36 °  +  φ 1 +  φ 2 +  φ 3 +  φ 4 Kąt korygujący  φ 1  ze względu na kształt ziarna: φ 1  = +1 ° dla ziarn nie obtoczonych, kanciastych, φ 1  = 0 ° dla ziarn częściowo obtoczonych, φ 1  = -3 ° dla ziarn obtoczonych, φ 1  = -5 ° dla ziarn kulistych, Kąt korygujący  φ 2  ze względu na wymiar ziarn: φ 2  = 0 ° dla piasków, φ 2  = + 1 ° dla pospółki, φ 2  = + 2 ° dla żwirów. Kąt korygujący  φ 3  ze względu na wskaźnik różnoziarnistości U: φ 3  = -3 ° dla gruntów równomiernie uziarnionych U  0,67. Badania wytrzymałościowe w aparacie bezpośredniego ścinania 4 Schemat skrzynki aparatu bezpo średniego  ścinania 1 - skrzynka dolna,  2 - skrzynka górna,  3 - pokrywa,  4 - filtry o z ąbkowanej powierzchni,  5 - wymuszona p łaszczyzna ścięcia  Aparat bezpo średniego ścinania  – widok ogólny S S [mm] Q [kN] Q = c* S Q Odkszta łcenie obciążonego pierścienia Wykres cechowania pier ścienia dynamometru c -  sta ła pierścienia [kN/mm] DYNAMOMETR  PIERŚCIENIOWY

(…)

… i projektowanie nachylenia
skarp nasypów i wykopów.
• Obliczenia sił działających na konstrukcje
oporowe (np. murów oporowych i ścianek
szczelnych) i projektowanie tych obiektów.
16
PodsumowanieWytrzymałość gruntu opisuje prawo Coulomba.
Parametrami wytrzymałościowymi gruntów są: kąt tarcia wewnętrznego
(φ [o] ) oraz kohezja (c [kPa]), zwana również spójnością.
Grunty spoiste nie posiadają spójności.
Parametry ściśliwości wyznacza się głównie na podstawie wyników badań
eksperymentalnych w laboratorium: w aparacie bezpośredniego ścinania
i w aparacie trójosiowego ściskania.
Na podstawie literatury należy stwierdzić, że na wartość kąta tarcia
wewnętrznego gruntów niespoistych decydujący wpływ posiada rodzaj
gruntu i jego zagęszczenie (ID).
Decydujący wpływ na wartość parametrów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz