Mayenowa - "Pojęcie języka poetyckiego i pojęcie stylu"

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mayenowa -

Fragment notatki:


7.e M. R. Mayenowa: Pojęcie języka poetyckiego i pojęcie stylu pojęcie stylu i pojęcie języka poetyckiego są używane jako synonimy, służące do określania roli języka w literaturze pięknej. Jednak synonimami nie są.
Styl: dotyczy całego obszaru wypowiedzi językowych;
mówi o zasadach wyboru znaków językowych z istniejącego repertuaru i o budowie koherentnych całości, spełniających określone funkcje;
daje się rozszerzyć na inne kulturowe zjawiska;
funkcja, którą ma spełniać dany tekst i środowisko społeczne mówiącego, wraz z jego specyficzną skalą wartości - to główne motywacje kształtu stylistycznego wypowiedzi (s. 7).
Język poetycki: w nim dokonuje się przekształcenie charakteru znaków i struktur znakowych;
osłabienie referencjalności, quasi-sądowy charakter zdań mających formalne cechy zdań oznajmujących;
teksty buduje tak, by nad siatką językowych znaczeń powstawała siatka nowych, semantycznych sugestii;
typ tekstów - metaforyczny; nieprzezroczysty charakter znaków w takich tekstach.
Oba pojęcia są potrzebne przy analizie tekstu poetyckiego.
Styl w tekście Modlitwa Anny Kamieńskiej - frazeologia charakterystyczna dla Biblii , tekst jak model modlitwy liturgicznej. Funkcja poetycka - analiza.
Zjawiska uchwytne tylko z punktu widzenia funkcji poetyckiej n ie mieszczą się w pojęciu stylu, który w proponowanym rozumieniu wymagałby odniesienia takich właśnie cech do całej grupy tekstów, których właściwości byłyby umotywowane funkcjonalnie i społecznie (s. 10).
Mukarovsky - język poetycki wchodzi w dwa szeregi - 1) wewnątrzpoetycki i 2) szereg społecznie rozwarstwionego języka literackiego:
naczelnym zadaniem stylistyki jest wprowadzenie języka danego tekstu literackiego w szereg złożony z wariantów socjologicznie określonych języka narodowego,
otwiera krąg poetyckiego tekstu, czyniąc z niego ekspresję ideową.
Wewnątrz szeregu literackiego - szereg literacki wytwarza korelacje wchodzące w zakres charakterystyk stylistycznych; w zakres wchodzi też analiza wewnętrznych zasad budowy tekstu, które pozwalają tekst odczytać jako indywidualną wypowiedź. Wewnętrzne zasady manipulacji znakami są treścią pojęcia „język poetycki”.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz