Material do cwiczen 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Material do cwiczen 2 - strona 1 Material do cwiczen 2 - strona 2 Material do cwiczen 2 - strona 3

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE
STRATEGICZNE
dr Sławomir Winch 21.12.2010
Dotychczasowe
Produkty
Nowe
Model strategii rozwoju H.J. Ansofa
Rozwój
produktu
Dywersyfikacja
Penetracja
Rozwój rynku
Dotychczasowy
Nowy
Rynek
Strategie rozwoju przedsiębiorstwa – dominujące działania
Penetracja rynku
Rozwój produktu
Rozwój rynku
Dywersyfikacja
Poprawa jakości
Modyfikacje
Ekspansja
geograficzna
Nowe produkty
Obniżanie ceny
Innowacje
Nowe segmenty
Nowe branże
Polityka rabatowa
Nowy asortyment
Dla jakich firm strategie rozwoju H.J Ansoffa?
Penetracja rynku
Rozwój produktu
Rozwój rynku
Dywersyfikacja
Dla jakich firm strategie rozwoju H.J Ansoffa
Penetracja rynku
Rozwój produktu
Rozwój rynku
Dywersyfikacja
Firmy o małym
potencjale
ekonomicznym
Średnie i duże
firmy z zapleczem
badawczo rozwojowym
Średnie i duże
firmy o dobrej
sytuacji finansowej
Wielkie
międzynarodowe
korporacje
Branża, sektor
Część branży grupująca przedsiębiorstwa
produkujące wyroby lub usługi o podobnym
przeznaczeniu i sprzedające się na tym
samym geograficznie rynku. Kryterium
wydzielenia określonego sektora jest
korzystanie przez jego uczestników z tej
samej technologii, z tych samych źródeł
zaopatrzenia i zaspokajanie tych samych
potrzeb nabywców.
Macierz rozwoju: produkt-rynek
branże
niepokrewne
branże
pokrewne
B4
4
3
kilka lub wszystkie
sektory branży
kilka lub wszystkie
produkty sektora
Strategia C2:
Firma działa w wielu
pokrewnych sektorach
jednej branży na kilku
rynkach zagranicznych
C2
2
1
A
B
C
D
Strategia B4:
Firma działa w wielu
niepokrewnych
branżach (konglomerat)
na rynku jednego kraju
Dywersyfikacja – stan rozproszenia
przychodów przedsiębiorstwa pomiędzy
różne sektory działalności
przedsiębiorstwa.
9%
15%
Leksykon zarządzania
22%
19%
8%
27%
Jakie są powody dywersyfikacji?
Powody dywersyfikacji
• Zmniejszenie ryzyka działalności
gospodarczej
• Efekt synergiczny
• Racjonalizacja portfela działalności firmy
• Narzędzie tworzenia wizerunku
• Zmniejszenie kosztów wejścia do nowego
sektora
Pomiar dywersyfikacji wg. L. Wrigley’a
Wskaźnik specjalizacji- mierzy udział procentowy
przychodów z działalności podstawowej w całości
przychodów przedsiębiorstwa
Wskaźnik pokrewieństwa technologicznego stosunek sumy przychodów z grupy
technologicznie pokrewnych produktów do całości
przychodów przedsiębiorstwa
 Wskaźnik pokrewieństwa marketingowy –
stosunek sumy przychodów z grupy
marketingowo pokrewnych produktów do całości
przychodów firmy
POMIAR DYWERSYFIKACJI
0,0
1,0
1,0
0,95
0,7
Wskaźnik
pokrewieństwa
0,7
Przedsiębiorstwo
zdywersyfikowane
niepokrewnie
Przedsiębiorstwo
zdywersyfikowane
pokrewnie
0,0
Wskaźnik specjalizacji
Przedsiębiorstwo
działające
tylko w jednym
sektorze
Przedsiębiorstwo zdywersyfikowane
pokrewnie o dominującym
udziale w jednym sektorze
Przedsiębiorstwo
zdywersyfikowane
niepokrewnie o
dominującym udziale
w jednym sektorze
ćwiczenie
branże
niepokrewne
4
branże
pokrewne
3
kilka lub wszystkie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz