Marketing - zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing - zagadnienia - strona 1 Marketing - zagadnienia - strona 2 Marketing - zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: znaczenie marketingu, rola marketingu, sektorowe uwarunkowania marketingu, marketing dóbr konsumpcyjnych, marketing dóbr produkcyjnych, marketing usług. Ponadto w dokumencie można spotkać takie pojęcia jak: segmentacja rynku, strategie podziału rynku, cechy rynku, kryteria segmentacji rynku, metody i techniki badań marketingowych, marketing-mix. W dalszej części dokumentu pojawiają się również takie zagadnienia jak: funkcje produktu, struktura i klasyfikacja produktów, funkcje opakowań, znak towarowy, funkcje znaku towarowego, fazy cyklu życia produktu, grupy konsumentów, cena, metody ustalania cen. Oprócz tego notatka porusz takie zagadnienia jak: metoda kosztowa, metoda popytowa, rodzaje strategii cenowych, narzędzia wykorzystywane w kształtowaniu cen, rodzaje rabatów, kanały dystrybucji, reklama, promocja.

AD1. ZNACZENIE MARKETINGU
MARKETING- jest to działalność polegająca na rozpoznawaniu, kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb odbiorców, co z jednej strony daje korzyści samym odbiorcom a z drugiej zapewnia korzyści ekonomiczne firmie w postaci zysku i ekspansji rynkowej. Działanie firmy zgodne z zasadami marketingu polega na tym, że firma stara się poznać otoczenie, w którym działa i uwzględnić w swoich działaniach oczekiwania otoczenia, oznacza to, że potrzeby konsumenta są dla firmy prioretitowe(najważniejsze).
ROLA MARKETINGU: a) znaczenie marketingu dla przedsiębiorcy:
- stosowanie marketingu stwarza firmie szanse osiągnięcia sukcesu rynkowego(zyski, duże grono klientów)
- zmniejsza ryzyko porażki na konkurencyjnym rynku
- daje możliwość przewagi nad innymi firmami
b) znaczenie marketingu dla konsumenta:
- stosowanie marketingu przez firmy stawia konsumenta w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do sprzedaży, polega na tym, że sprzedawca musi rozpoznać potrzeby i pragnienia konsumenta oraz wymyślać jak je rozwiązać
- konsument ma też większe szanse wyboru zróżnicowanej ofercie rynkowej tego, co w danych warunkach zaspokoi jego potrzeby
c) znaczenie marketingu w gospodarce narodowej:
- stosowanie marketingu wymusza konieczność współdziałania ze sobą wielu różnych instytucji
- wpływa na doskonalenie i funkcjonalność produktów
- firmy muszą brać pod uwagę społeczne, ekologiczne, sanitarne i inne uwarunkowania produkcji i dystrybucji wyrobów.
Negatywna strona stosowania marketingu polega na:
- nadużywaniu niektórych instrumentów marketingowych np. sztuczne przyśpieszanie zużycia moralnego produktu i skracanie czasu ich eksploatacji w celu odnowienia popytu
- nadmierne zróżnicowanie produktów
- nadfunkcjonalność opakowań
- zbyt intensywna reklama. /całość w wersji do ściągnięcia/ AD2. SEKTOROWE UWARUNKOWANIA MARKETINGU
MARKETING DÓBR KONSUMPCUJNYCH- jest skierowany na ostatecznego nabywcę.
Cechy:
- pierwotny charakter popytu - duża liczba podmiotów reprezentujących popyt
- indywidualne podejmowanie decyzji o zakupie
- wieloszczeblowa, bezpośrednia dystrybucja
- znaczna autonomiczność kontaktów rynkowych
- komunikacja przez mas- media(radio, telewizja) za pomocą reklamy(bilbordy)
MARKETING DÓBR PRODUKCYJNYCH- to takie, które są wykorzystywane do wytwarzania nowych dóbr lub usług.
Cechy: - wtórny charakter popytu tzn., że zależy on od popytu na dobra konsumpcyjne
- zespołowy i sformalizowany sposób podejmowania decyzji o zakupie
- ograniczona liczba potencjalnych nabywców i znaczny stopień koncentracji popytu
- dystrybucja bezpośrednia lub przy wykorzystaniu rynku zbyt

(…)

… wprowadzonego przez badającego lub w kontrolowanej przez niego sytuacji technik badań: eksperyment naturalny i laboratyjny
f) testy wykorzystywane są do badania postaw i motywów postępowania nabywców. Stosuje się tutaj techniki projekcyjne i testy psychologiczne. Rodzaje tych testów to: testy uzupełniania zdań, testy skojarzeń słownych, testy aperacji tematycznej. AD6. MARKETING - MIX - jest to zasada…
… o inne instrumenty marketingu np. promocja
- ustalanie cen na poziomie niższym od cen konkurentów, na ten wariant możemy się zdecydować przy wprowadzaniu produktu na rynek, jeżeli nasz udział w rynku jest niewielki a konkurenci są skłonni do wojny cenowej METODA KSZTAŁTOWANIA CEN W OPARCIU O USTALENIA STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRACJĘ PAŃSTWOWĄ:
- cena urzędowa np. gaz, prąd
- ceny minimalne są wyznaczane przez państwo na skup płodów rolnych(np. ceny na zboże)
- w Unii Europejskiej stosowane są: ceny progów(ceny minimalne na import towarów w ramach krajów Unii Europejskiej), ceny śluzy(ceny minimalne, po których eksporterzy spoza Unii mogą sprzedawać towary do krajów Unii)
- ustalanie cen psychologicznych, polega to na tym, że nabywcy zwykle łatwiej akceptują: ceny łamane np. 18/45zł, ceny nie znacznie odbiegające…
… lub negatywne. GŁÓWNE MEDIA REKLAMOWE TO:
a) miejsce sprzedaży np. okno wystawowe, wystrój sklepu i rozmieszczenie produktu w sklepie b) reklamy upominkowe są to np. firmowe koszulki, torby, długopisy, torby na zakupy
c) reklama zewnętrzna np. tablice i plakaty umieszczone w autobusach, tramwajach, przestankach
d) media bezpośrednie jest to: katalog, broszura, prospekt lub rozmowy telefoniczne
e) media…

RODZAJE RABATÓW:
- rabaty ilościowe przyznawane są przy dużej ilości zakupie i mogą to być rabaty niekumulatywne(przyznawane za jednorazową ilość zakupu) lub kumulatywne(przyznawane za przekroczenie ilości zakupu w danym okresie zakupu)
- rabaty gotówkowe przyznawane są za przyśpieszenie terminu płatności; specyficznym rodzajem rabatu gotówkowego jest skonto 2/10n,30 tzn.2% opustu w ciągu 10 dni…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz