DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX 2 - wykład z podstaw marketingu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX 2 - wykład z podstaw marketingu - strona 1 DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX 2 - wykład z podstaw marketingu - strona 2 DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX 2 - wykład z podstaw marketingu - strona 3

Fragment notatki:

18 maja 2011.
Dystrybucja - wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów finalnemu nabywcy (konsumentowi, użytkownikowi).
Zadanie dystrybucji : rozmieszczenie produktów na rynku w sposób umożliwiający nabywcom zakup pożądanych produktów w dogodnych dla nich warunkach, odpowiadającym im miejscu i czasie oraz po możliwej do zaakceptowania cenie.
FUNKCJE DYSTRYBUCJI Rodzaje dystrybucji towarów :
Intensywna - produkt oferowany jest nabywcom w możliwie największej liczbie miejsc (jak największa liczba pośredników na danym obszarze geograficznym) np.………………………………………………………………………………………..
Selektywna - produkt oferowany jest przez ograniczoną, celową wybraną liczbę pośredników handlowych np.………………………………………………………………………………………..
Wyłączna(ekskluzywna )- produkt oferowany jest przez jednego pośrednika handlowego, celowo wybranego spośród pośredników działających na danym obszarze geograficznym np………………………………………………………………………………………...
Czynniki wpływające na wybór kanałów dystrybu cji: Cechy segmentu rynku:
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
Cechy produktu:
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
Cechy przedsiębiorstwa:
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
Struktura dystrybucji
Cechy innych przedsiębiorstw
Fazy i wybrane kryteria wyboru kanału dystrybucji : Pośrednicy- osoby i firmy, które świadczą usługi bezpośrednio z zakupem i/lub sprzedażą produktów w czasie ich drogi od producenta do nabywcy.
Pośrednicy handlowi - we własnym imieniu i na własny rachunek kupują produkty w celu dalszej ich odsprzedaży, np………………………………………………………
Agenci - sprzedają lub kupują produkty w imieniu i na rachunek zleceniodawcy, np………………………………………………………………………………………
Firmy współdziałające z uczestnikami kanałów ułatwiające zawieranie i realizację transakcji kupna, np.:……………………………………………………………………


(…)

… klienta.
Bibliografia
Altkorn J. (1995). Podstawy marketingu. Rozdziały: 8.1-8.4
Garbarski, Rutkowski, Wrzosek.(1997). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Rozdział 10
Kotler P. (2005). Marketing. Rozdział 13
Kramer T.(1994). Podstawy marketingu. Rozdział 5
Organizacyjna
Koordynacyjna
Wiążące się z realizacją transakcji kupna- sprzedaży
Zmierzające do zrównoważenia podaży na dany produkt…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz