DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX - wykład z podstaw marketingu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX - wykład z podstaw marketingu - strona 1 DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX - wykład z podstaw marketingu - strona 2

Fragment notatki:

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX Dy strybucja - wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów finalnemu nabywcy. Zadanie dystrybucji - umożliwienie nabywcom zakupu pożądanych produktów w dogodnych dla nich warunkach, czyli odpowiadającym im: miejscu, czasie i cenie.
Funkcje dystrybucji: a) koordynacyjna - umożliwiająca transakcje kupna - sprzedaży:
Zbieranie i przekazywanie informacji rynkowych
Promocję produktów i firm
Poszukiwanie ofert
Nawiązywanie kontaktów handlowych
Negocjowanie warunków umów i ich zawieranie
Przenoszenie tytułów i prawa własności produktu
b) organizacyjna - związana z realizacją transakcji:
Transport
Magazynowanie
Przerób Handlowy Przekształcenie asortymentu produkcyjnego w handlowy
Sprzedaż produktów pośrednikom i ostatecznym nabywcom Kanał dystrybucji - struktura komórek organizacyjnych firmy oraz zewnętrznych instytucji uczestniczących w sprzedaży produktu na rynku.
Tab. 1. Rodzaje kanałów dystrybucji Kryteria klasyfikacji
Typy kanałów
1. liczba pośredników
1. bezpośrednie
2. pośrednie
2. liczba szczebli pośrednich
1. krótkie
2. długie
3. liczba pośredników
1. wąska
2. szeroka
4. rodzaje przepływających strumieni
1. transakcyjne
2. rzeczowe
5. znaczenie kanału dla producenta
1. podstawowe
2. pomocnicze
6. charakter powiązań między uczestnikami kanału
1. konwencjonalne
2. zintegrowane:
a) kontraktowe
b) korporacyjne
c) administrowane
Przes łanki wyboru kanałów dystrybucji: Cechy segmentu: ………………………………………………………………….
Cechy produktu: …………………….…………………………………………….
Cechy przedsiębiorstwa: ………………………………….………………………
Struktura dystrybucji
Cechy innych przedsiębiorstw Po średnicy w kanałach dystrybucji - osoby i firmy świadczące usługi bezpośrednio związane z zakupem i/lub sprzedażą produktów w czasie ich drogi od producenta do ostatecznego nabywcy:
pośrednicy handlowi - działają we własnym imieniu i na własny rachunek tzn. kupują produkty w celu ich dalszej odsprzedaży, np……………………………………………………………………………….


(…)

… zleceniodawcy
np……………………………………………………………………………….
firmy współdziałające - ułatwiają zawieranie i realizację transakcji kupna-sprzedaży
np………………………………………………………………………………
Bibliografia
Altkorn, J. (1995). Podstawy marketingu. Rozdziały: 8.1 - 8.4
Garbarski, Rutkowski, Wrzosek (1997). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Strony 359-380
Szwacka, J. (1997). Marketing produktów żywnościowych. Strony 146-149…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz