Marketing ubezpieczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing ubezpieczeń - strona 1

Fragment notatki:

Porusza takie zagadnienia jak: szczegółowe działania składające się na proces marketingu, definicja marketingu, opis jakich jednostek jak: Portal pionowy (Vertical Portal) , Jednostka grupująca produkty / informacje (Aggregtor), Jednostka kształtująca produkty / informacje (Product Formulator), Usługodawca (Service Provider), Jednostki uniwersalne (Composite). W materiale przedstawione są także przykłady towarzystw ubezpieczeniowych na życie które ciekawie prezentują swoje produkty na naszym rynku.

MARKETING UBEZPIECZEŃ
Przez cały dzień jesteśmy wystawieni na działania reklamy. Budząc się rano słuchamy reklam radiowych, jadąc do pracy mijamy tablice z plakatami reklamującymi różnorodne towary. W sklepie korzystamy z rabatów, sprzedaży ratalnej. Czytając gazetę widzimy kolejne reklamy, a wieczorem możemy zobaczyć reklamy w telewizji. Kupując różne produkty bierzemy udział w loteriach i konkursach obiecujących duże wygrane. Wszystkie te produkty i usługi są dostępne dzięki marketingowi.
Często marketing sprowadzany jest do reklamy i sprzedaży, nawet przez ludzi zajmujących się nim zawodowo. Proces marketingu obejmuje znacznie szerszy zakres działań. Można go w dużym uproszczeniu sprowadzić do następujących obszarów:
analiza i poznanie potrzeb klienta,
kreowanie i rozwój nowych produktów i usług w celu zaspokojenia potrzeb klienta,
wyznaczenie konkurencyjnej ceny produktów i usług,
promocja i terminowe dostarczenie produktów i usług klientowi.
Do szczegółowych działań składających się na proces marketingu zaliczamy:
analizę otoczenia towarzystwa ubezpieczeniowego, czyli czynników zewnętrznych, na które firma nie ma wpływu oraz czynników wewnętrznych wynikających z charakteru jej działalności;
analizę potencjalnego rynku nabywców (ten etap pozwoli zbadać, czy popyt na rynku jest wystarczający dla prowadzenia dalszych prac nad produktem oraz jakie potrzeby i preferencje mają nabywcy);
określenie możliwości wprowadzenia i obsługi nowego ubezpieczenia przez istniejace zasoby towarzystwa;
określenie typu ubezpieczenia, w tym jego cech akceptowanych przez nabywcę, w celu dopasowania produktu do potrzeb przyszłego nabywcy;
określenie ceny ubezpieczenia, jaką może zaakceptować nabywca, ale która jest również oparta na określonej zyskowności danego ubezpieczenia;
określenie kanału dystrybucji, który w największym stopniu zapewni osiągalność produktu;
określenie rodzajów materiałów promocyjnych, informujących o korzyściach ubezpieczenia i zachęcających klienta do kupna;
planowanie dalszego rozwoju towarzystwa ubezpieczeniowego ze szczególnym uwzględnieniem oferty produktowej i strategii.
Marketing można zdefiniować jako proces planowania i realizacji pomysłu, ustalania cen, promocji i dystrybucji towarów i usług w procesie wymiany, w celu zaspokojenia oczekiwań nabywców.
Menedżerów firm ubezpieczeniowych czekają trudne decyzje związane z fuzjami i wykorzystaniem możliwości Internetu do poprawienia swojej konkurencyjności. Szeregowi pracownicy również muszą przygotować się na zmiany. Ich podstawowym narzędzie pracy będzie komputer i Internet.

(…)

…. I tak np. AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne uruchomiło na swoich stronach „kalkulator emerytury”, pozwalający oszacować, w jakim wieku i przy jakich nakładach otrzymamy emeryturę w zadawalającej nas wysokości. Z kolei na stronach Katalogu Agentów Ubezpieczeniowych Polisa 24 h możemy poznać i wybrać jednego z wielu agentów ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem typu ubezpieczenia i firmy, w jakiej chcemy…
… oferuje: ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, kosztów leczenia za granicą oraz indywidualne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
W ciągu roku Hestia sprzedała on-line ponad 100 polis, za które zapłacono kartami płatniczymi (m.in. Visa, PolCard, PBK Styl). Towarzystwo to przyznaje jednak, że na razie jest to sposób na nabycie doświadczenia…
… rynku w ogóle, zbliżania Polski do Unii Europejskiej i wreszcie teksty poradnikowe. Bardzo dobry jest pomysł z zamieszczeniem 47 najczęściej zadawanych pytań o ubezpieczenia komunikacyjne. Strony są ze sobą dobrze połączone. Odnośniki do opisów produktów można znaleźć w kilku miejscach i na wiele sposobów. Na przykład do OC komunikacyjnego można dojść przez linki dzielące ubezpieczenia ze względu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz