Marketing ubezpieczeń - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing ubezpieczeń - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - strona 1 Marketing ubezpieczeń - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - strona 2 Marketing ubezpieczeń - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - strona 3

Fragment notatki:

Przez cały dzień jesteśmy wystawieni na działania reklamy. Budząc się rano słuchamy reklam radiowych, jadąc do pracy mijamy tablice z plakatami reklamującymi różnorodne towary. W sklepie korzystamy z rabatów, sprzedaży ratalnej. Czytając gazetę widzimy kolejne reklamy, a wieczorem możemy zobaczyć reklamy w telewizji. Kupując różne produkty bierzemy udział w loteriach i konkursach obiecujących duże wygrane. Wszystkie te produkty i usługi są dostępne dzięki marketingowi.
Często marketing sprowadzany jest do reklamy i sprzedaży, nawet przez ludzi zajmujących się nim zawodowo. Proces marketingu obejmuje znacznie szerszy zakres działań. Można go w dużym uproszczeniu sprowadzić do następujących obszarów:
analiza i poznanie potrzeb klienta,
kreowanie i rozwój nowych produktów i usług w celu zaspokojenia potrzeb klienta,
wyznaczenie konkurencyjnej ceny produktów i usług,
promocja i terminowe dostarczenie produktów i usług klientowi.
Do szczegółowych działań składających się na proces marketingu zaliczamy:
analizę otoczenia towarzystwa ubezpieczeniowego, czyli czynników zewnętrznych, na które firma nie ma wpływu oraz czynników wewnętrznych wynikających z charakteru jej działalności;
analizę potencjalnego rynku nabywców (ten etap pozwoli zbadać, czy popyt na rynku jest wystarczający dla prowadzenia dalszych prac nad produktem oraz jakie potrzeby i preferencje mają nabywcy);
określenie możliwości wprowadzenia i obsługi nowego ubezpieczenia przez istniejace zasoby towarzystwa;
określenie typu ubezpieczenia, w tym jego cech akceptowanych przez nabywcę, w celu dopasowania produktu do potrzeb przyszłego nabywcy;
określenie ceny ubezpieczenia, jaką może zaakceptować nabywca, ale która jest również oparta na określonej zyskowności danego ubezpieczenia;
określenie kanału dystrybucji, który w największym stopniu zapewni osiągalność produktu;
określenie rodzajów materiałów promocyjnych, informujących o korzyściach ubezpieczenia i zachęcających klienta do kupna;
planowanie dalszego rozwoju towarzystwa ubezpieczeniowego ze szczególnym uwzględnieniem oferty produktowej i strategii.
Marketing można zdefiniować jako proces planowania i realizacji pomysłu, ustalania cen, promocji i dystrybucji towarów i usług w procesie wymiany, w celu zaspokojenia oczekiwań nabywców. Menedżerów firm ubezpieczeniowych czekają trudne decyzje związane z fuzjami i wykorzystaniem możliwości Internetu do poprawienia swojej konkurencyjności. Szeregowi pracownicy również muszą przygotować się na zmiany. Ich podstawowym narzędzie pracy będzie komputer i Internet.

(…)

…. I tak np. AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne uruchomiło na swoich stronach „kalkulator emerytury”, pozwalający oszacować, w jakim wieku i przy jakich nakładach otrzymamy emeryturę w zadawalającej nas wysokości. Z kolei na stronach Katalogu Agentów Ubezpieczeniowych Polisa 24 h możemy poznać i wybrać jednego z wielu agentów ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem typu ubezpieczenia i firmy, w jakiej chcemy…
… oferuje: ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, kosztów leczenia za granicą oraz indywidualne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
W ciągu roku Hestia sprzedała on-line ponad 100 polis, za które zapłacono kartami płatniczymi (m.in. Visa, PolCard, PBK Styl). Towarzystwo to przyznaje jednak, że na razie jest to sposób na nabycie doświadczenia…
… rynku w ogóle, zbliżania Polski do Unii Europejskiej i wreszcie teksty poradnikowe. Bardzo dobry jest pomysł z zamieszczeniem 47 najczęściej zadawanych pytań o ubezpieczenia komunikacyjne. Strony są ze sobą dobrze połączone. Odnośniki do opisów produktów można znaleźć w kilku miejscach i na wiele sposobów. Na przykład do OC komunikacyjnego można dojść przez linki dzielące ubezpieczenia ze względu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz