Maria Montessori i jej system wychowania przedszkolnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Maria Montessori i jej system wychowania przedszkolnego - strona 1 Maria Montessori i jej system wychowania przedszkolnego - strona 2 Maria Montessori i jej system wychowania przedszkolnego - strona 3

Fragment notatki:

MARIA MONTESSORI I JEJ SYSTEM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (1870-1952) pochodziła ze środkowej Italii. Urodzona w zamożnym domu wysokiego urzędnika państwowego, otrzymała staranne i wszechstronne wykształcenie. Była pierwszą Włoszką, która uzyskała dyplom doktora medycyny uniwersytetu w Rzymie. W 1896 rozpoczęła jako asystentka kliniki psychiatrycznej przy uniwersytecie rzymskim badania nad dziećmi anormalnymi przebywającymi w przytułkach. Zainicjowane przez nią prace z pogranicza medycyny i pedagogiki stanowiły w ówczesnej Europie i USA dziedzinę żywych zainteresowań wielu wychowawców, oczekujących Świerzych inspiracji i wskazań ze strony nauk ścisłych, zwłaszcza psychologii eksperymentalnej, antropologii, fizjologii i medycyny. Po 2 latach badan doszła do wniosku, że problem niedorozwiniętych jest bardziej natury pedagogicznej niż medycznej. Pogląd ten przedstawiła na kongresie pedagogicznym w Turynie.
Po tej konferencji wzbudziła zainteresowanie władz oświatowych, które powierzyły jej zadanie systematycznego matczynego dokształcania nauczycieli pracujących w szkolnictwie dla dzieci niedorozwiniętych. Początkowo prowadziła kursy, a po 2 latach objęła kierownictwo utworzonego dla nich seminarium.
Po kilku latach badań stwierdziła, że przy pomocy odpowiednich metod pedagogicznych, które należy wypracować dzieci niedorozwinięte mogą rozwinąć się, a podobne metody stosowane dla dzieci normalnych rozwinęłyby je zadziwiająco. Przekonanie to stało się dalszą przesłanka jej dalszej działalności zmierzającej do przeniesienia metod szkolnictwa specjalnego do nauczania dzieci normalnych na poziomie przedszkolnym i elementarnym.
Rozpoczęła eksperymentowanie w jednej ze szkół ludowych w klasie I. osiągnęła bardzo pomyślne wyniki. Fakt ten skłonił ja do przyjęcia propozycji zorganizowania eksperymentalnego przedszkola - 1906 Dom dziecięcy .
Podobne zakłady powstawały później w Europie i USA. Były one przeznaczone dla dzieci robotniczych w wieku 3-6 lat. Metoda Montessori: W wyniku kilkuletnich badań w domach dziecięcych opracowała system wychowania przedszkolnego. Opisała dokładnie swój system w dziele: Metoda pedagogiki naukowej zastosowanej w wychowaniu przedszkolnym domów dziecięcych. Według niej powodzenie metod wychowawczych zależy przede wszystkim od środowiska rodzinnego dziecka, od urządzenia samej szkoły oraz od pracy i osobowości nauczyciela-wychowawcy. Domy dziecięce miały Stanowic przedłużenie środowiska rodzinnego dziecka. Między przedszkolem a rodzicami powinna istnieć współpraca i jednolitość poglądów. Od przedszkoli wymagała formowania środowiska rodzinnego dziecka. Kierowniczka przedszkola była zobowiązana mieszkać w bliskim sąsiedztwie rodziców. Matki mogły odwiedzać przedszkole w każdej porze dnia. Mogły one i powinny obserwować zajęcia dzieci, zwracać się do kierowniczki z pytaniami i problemami związanymi z wychowaniem dziecka.


(…)

… tej funkcji wychowawcy nazywała swoją metodę metodą obserwacyjną.
Wychowawca był zobowiązany do prowadzenia wraz z lekarzem tzw. karty bio-graficznej dziecka - wyniki stałej obserwacji środowiska, warunków oraz procesu rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka.
System wprowadzał pomoce dydaktyczne, których celem miało być pobudzenie dzieci do samorzutnej aktywności.
Wychowanie podporządkowane indywidualnemu…
… był rozwój dziecka służyły także do wykrywania i leczenia niezauważalnych często przez rodziców anomalii organizmu dziecięcego. Pomoce: drążki, drabinki, linki, schody, piłki. Zalecała także gry i zabawy ruchowe.
Do zajęć przyrodniczych należało samodzielne hodowanie i uprawianie roślin przez dzieci. Opracowała szczegółowy zbiór wskazań dotyczących zajęć praktycznych, na pierwsze miejsce wysuwał garncarstwo
… zainteresowań dzieci oraz ich naturalnej skłonności do działania. Skrajną formę tych koncepcji określono jako pajdocentryzm, czyli wychowanie podporządkowane nieskrępowanemu rozwojowi dziecka, do którego dostosować powinien się także wychowawca.
Helen Parkhurst - w 1920 roku wprowadziła do szkoły w Dalton w Stanach Zjednoczonych program nauczania oparty na ustalonych indywidualnie dla każdego ucznia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz