Mapki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mapki - wykład - strona 1 Mapki - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Mapka 17
1. Obszar jest wyżynno - pagórkowy. Najwyższy punkt jest w NE części wynosi ponad 700m. Najniżej natomiast położony teren występuje na S i osiąga poniżej 350m. W części SW znajduje się rzeka która płynnie z W-S. Wokół niej występują liczne aluwia
2. czwartorzęd ----- luka stratygraficzna
neogen
paleogen
----- luka stratygraficzna
kreda dolana jura górna jura środkowa
jura dolna
----- luka stratygraficzna
dewon dolny sylur
ordowik
kambr
3. Występuje antyklina paleozoiczna oraz antyklina mezozoiczna. Skrzydło W antykliny paleozoicznej zapada pod kątem ok. 47º zaś skrzydło E pod kątem ok. 67º. Skrzydło N w antyklinie mezozoicznej zapada się pod kątem 48º a S - pod kątem 37º. Pokrywają je płyty trzeciorzędowe z kenozoiku. Występuje one części SW i w N. Aluwia są w SW części ze względu na różnice wysokości w SW części i NE części płyt trzeciorzędowych może występować uskok pod aluwiami.
Mapka 13 1. Obszar wyżynny. Największe wzniesienie znajduje się w części W oraz w SE i wynoszą ponad 650m. Wstępuje rzeka płynąca z S - N, która ma dopływ na S i W. Najniżej położone tereny są w dolinach rzeki i wynoszą poniżej 450m.
2. dewon górny dewon środkowy
dewon dolny sylur ordowik
kambr
3. W części N i S znajduje się płyta natomiast w części środkowej warstwy te są ułożone w formie monokliny. Monoklina bliżej N upada w kierunku S pod kątem 21º a bliżej S w kierunku N pod kątem 50º. Całość przecięta jest trzema uskokami biegnącymi NE - SW. Skrzydło 1 i 4 są skrzydłami wiszącymi w stosunku do skrzydła 2 i 3, natomiast skrzydło 2 jest skrzydłem wiszącym dla skrzydła 3. Uskoki pionowe powstałe po dewonie. Uskok od N tworzy schody a od S - rów tektoniczny. Mapka 7
1. Jest to teren wyżynny. W centralnej części mapki znajduje się najwyższe wzniesienie powyżej 500m. Najniższe obniżenie znajduje w dolinie rzecznej na wysokości poniżej 350m. Występujące tu- w. części NW. W i SW rzeki płynące w kierunku południowym.
2. czwartorzęd ------ luka stratygraficzna J. K. Tr.
trias perm karbon dewon
sylur
ordowik
kambr
3. Jest to fałd stojący. Na mapce występuje synklina i antyklina. Kąt upadu S skrzydła synkliny wynosi 70º i zapada w kierunku NE. Kąt upadu N skrzydła antykliny wynosi 70º i zapada w kierunku NE. Oś antykliny i synkliny przebiega w kierunku E - W. W dolinach rzecznych występują aluwia czwartorzędu.

(…)

…, które znajdują się w NW. W oraz N części W centralnej części znajduje się rzeka płynąca z NW - SE. Obniżenia terenu znajdują się w dolinach rzecznych.
2. paleogen - trzeciorzęd -----
jura środkowa jura dolna -----
dewon
sylur
ordowik
kambr
3. Mapka przedstawia monoklinę paleozoiczną która upada w kierunku SE pod kątem 70º. Na niej znajdują się monoklina mezozoiczna, która upada w kierunku SE pod kątem 30º. Płytowo na tych monoklinach leżą płyty trzeciorzędu - paleogen. Te dwie monokliny przecięte są dwoma uskokami o przebiegu NE - SW. Uskok jest starszy od trzeciorzędu a młodszy od jury. Mapka 16
Na mapce znajduje się teren górzysty. Najwyższe wzniesienie znajduje się w części NW i wynosi powyżej 1200m. Obszar najniżej położony występuje w części środkowej w dolinie rzecznej oraz w części SE i wynosi…
… są skrzydłami zrzuconymi. Uskoki powstały po kredzie. Nie mamy tu do czynienia z intruzjami ale mamy do czynienia z niezgodnością erozyjną.
Mapka 6
1. Najwyższe wzniesienie znajduje się w NE oraz SE części mapki - są to wzniesienia powyżej 450m, a pasma najniższe są w NW części oraz w S części mapki. Rzeka płynie z NW w kierunku SE w centralnej części mapka która ma dopływ z N części.
2. czwartorzęd - aluwia…
… na N bez dopływowo. Najniżej położony teren występuje wzdłuż rzek i wynosi poniżej 300m.
2. jura środkowa
jura dolna ---- luka stratygraficzna dewon
sylur
ordowik
kambr
3. Jest to płyta i monoklina. Monoklina zapada się w kierunku S pod kątem 43º i składa się z warstw od kambru po dewon. Płyta mezozoiczna złożona z jury środkowej i dolnej znajduje się na monoklinie paleozoiku.
Mapka 9
1. Jest to teren…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz