makroekonomia zagadnienia ogólne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
makroekonomia zagadnienia ogólne - strona 1 makroekonomia zagadnienia ogólne - strona 2 makroekonomia zagadnienia ogólne - strona 3

Fragment notatki:


Mikroekonomia 1. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu. 3. Rynek. - krzywa obojętności konsumenta, - przedmiot i zakres ekonomii, - popyt, - preferencje, - ekonomia pozytywna i normatywna, - podaż, - użyteczność całkowita, użyteczność krańcowa, - mikroekonomia i makroekonomia - równowaga rynku, - linia ograniczenia budżetowego, - główne problemy ekonomii, - zmiany zachodzące na rynku, - optimum konsumenta, - granica możliwości produkcyjnych. - interwencja rynkowa państwa, - efekty zmian dochodu i cen. - rynek jako mechanizm alokacyjny. 2. Gospodarowanie 6 .Przedsiębiorstwo - jednostki gospodarujące, 4. Analiza rynku - istota i cele przedsiębiorstwa, - fazy gospodarowania, - cenowa elastyczność popytu, - wielkość przedsiębiorstwa, - cele gospodarowania, - mieszana elastyczność popytu, - formy organizacyjno – prawne, - wybór ekonomiczny, - dochodowa elastyczność popytu, - utargi, koszty, zysk, - koszt alternatywny, - dochodowa elastyczność podaży. - koszt alternatywny, - systemy gospodarcze. - podstawowe dokumenty finansowe. 5. Konsument Temat 1 1. Ekonomia jako nauka Przedmiot ekonomii i zakres ekonomii.    Każda społeczność  staje przed koniecznością  rozwiązania trzech podstawowych problemów codziennej egzystencji: - jakie dobra i usługi, czyli co wytwarzać; jak;  dla kogo. Ekonomia to  nauka o gospodarowaniu , tzn. o prawach dotyczących 3  faz procesu gospodarczego: produkcji, podziału  i konsumpcji. P rzedmiotem jest analiza procesów gospodarczych.   Z ajmuje się  przede wszystkim badaniem,   co, ile, jak i dla kogo   wytwarza społeczeństwo. Głównym zadaniem jest godzenie sprzeczności między nieograniczonymi potrzebami ludzi a ograniczonymi możliwościami ich zaspokojenia. Pojęcie rzadkości w ekonomi:  stosunek użyteczności do ilości dobra, czyli użyteczność zawarta w jednostce danego dobra; jest użyteczne wówczas, gdy ma zdolność zaspokajania potrzeb. Bogactwem narodu są materialne i niematerialne dobra rzadkie. Fakt świadczący, o tym, że dobra nie występują w takich ilościach, aby można je było mieć.  Zaspokojenie potrzeb jest uniwersalnym celem prowadzenia d. g. oraz bodźcem do wykorzystywania różnorodnych zasobów . Zasób: nagromadzenie różnych składników (elementów) niezbędnych w procesach produkcyjnych . Pierwotni ludzie korzystali z gotowych do użycia bez dodatkowej obróbki zasobów naturalnych  (woda, jagody, inne owoce natury)  zaczęto przystosowywać i przetwarzać je na swój użytek  tworzyć i produkować elementy składające się na zasoby niewystępujące w gotowej   postaci  w   przyrodzie  oraz   wytwarzać  inne   użyteczne  gospodarczo.   Aby  współcześnie  możliwy  był  rozwój   gospodarczy,  konieczne  są  różnorodne  zasoby.  Przy   ocenie  ich

(…)

… ekonomicznych (koncentracja kapitału);
3. Przepaść między bogatymi i biednymi w świecie – nie tylko w skali globalnej, również w najbogatszych, przodujących krajach (brak pracy);
Trendy rozwojowe w gospodarce światowej i ich skutki:
1) rozwój demograficzny; 3) rozwój gospodarki żywnościowej;
2) gospodarka zasobami ziemi (wyczerpywanie zasobów, 4) granice ekologicznego rozwoju.
ekologia);
Krzywa możliwości
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz